Jeden z priekopníkov psychosomatickej medicíny na Slovensku, priaznivec „rodinného lekárstva“ a humanizácie zdravotníctva. Vo svojej praxi všeobecného lekára sa zameriava na komplexný pohľad na pacienta v duchu bio-psycho-sociálneho modelu vzniku a vývoja ochorenia.

Prax a vzdelanie:

 • ambulancia všeobecného lekára - Medante
 • ambulancia všeobecného lekára - Borinka
 • Oddelenie centrálneho príjmu, UNB, Bratislava - 4 ročná prax
 • súkromná prax v oblasti psychosomatickej starostlivosti - 2 ročná prax
 • stáž - Centrum komplexní péče, Dobřichovice
 • stáž - Psychosomatické oddelenie Krankenhaus Barmherzige Schwestern, Viedeň
 • štúdium - Inštitút postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve v oblasti psychosomatickej starostlivosti, Praha
 • Atestácia zo všeobecného lekárstva
 • Absolvent Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Medante evidujem a fandím mu takmer od jeho vzniku. Čakala som na správny moment, kedy sa budem môcť uchádzať o členstvo v tomto unikátnom tíme. Ten čas prichádza začiatkom roku 2018 a je pre mňa životnou výzvou – pracovnou i ľudskou.
 

Zdravie ženy

Ideálny spôsob ako sa dozvedieť nielen stav svojho intímneho zdravia, ale taktiež hormonálny stav. Preveríme ... ...

Dozvedieť sa viac

Galéria

Odporúčame:

  Všeobecný lekár

  Kvalitná zdravotná starostlivosť s celostným prístupom všeobecného lekára v diagnostike a liečbe. Spájame ... ...

  Rodinný lekár

  ... neznesie so svojou nevestou. Bol to „echtovný“ rodinný lekár . Povojnový technický a farmaceutický boom ...

Potrebujete poradiť?