Objednajte sa ONLINE
Súhlasím, aby MEDANTE Clinic, s.r.o. so sídlom: Podpriehradná 3/A, 821 07 Bratislava, IČO: 47 187 743, (ďalej aj ako „Poliklinika MEDANTE“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia, a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Polikliniky MEDANTE a poskytovania informácií o aktivitách Polikliniky MEDANTE a to po dobu 3 rokov. 

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Polikliniky MEDANTE alebo emailom na adresu gdpr@medante.sk. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na www.medante.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a na prevádzkovom mieste Polikliniky MEDANTE na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava. 

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. Zákon o reklame 147/2001 Z.z., Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 Z.z.).

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Objednajte sa online

alebo neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024