Diagnostika porúch pohybového systému, ergonómia práce, manuálna medicína a individuálne „ušitý“ rehabilitačný program sú podstatou jej práce. Dlhodobo sa venuje problematike posturálnych asymetrií, ako je torticollis, skolióza a chybné držanie tela. Súčasťou jej praxe je neurorehabilitácia detských a dospelých pacientov, vrodené, vývojové a degeneratívne chyby pohybového aparátu a pooperačné a poúrazové stavy.

Aktívne sa venuje cvičeniu Pilates Medical a Dynamickej Neuromuskulárnej Stabilizácii. Vo voľnom čase rada behá a venuje sa rodine.

Prax a vzdelanie:

  • Reocentrum - zdravotnícke zariadenie pre deti s motorickými a očnými poruchami
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, UNB Ružinov, Bratislava
  • atestácia v odbore FBLR
  • absolventka Lekárskej fakulty UK, Bratislava
  • kurzy: Aplikácia suchej ihly, Terapia spúšťových bodov, Fyzioterapia skoliózy, Rehabilitácia spastických paréz, DNS, a. i.
  • pôsobie v RTVS a TA3 ako asistentka produkcie pri výrobe programov s medicínskou tematikou
  • prednášková činnosť na zjazdoch detskej rehabilitácie
  • trénerka Pilates medical
Už od malička mám v sebe potrebu cítiť sa užitočná. Keď som videla prvé pokroky a úspechy detských a neskôr i dospelých pacientov s rôznymi postihnutiami, bolo mi jasné, že fyziatria a rehabilitácia je správne miesto pre mňa.

Mojou úlohou je poctivou detektívnou prácou nájsť kľúčový problém a následne ho cielenou terapiou odstrániť.
 

Galéria

Potrebujete poradiť?