Vo svojej praxi sa stretáva so širokým spektrom vyšetrení a operačných výkonov v oblasti detskej urológie.

Najčastejšími sú nezostúpené semenníky, zúžená predkožka, či hydrokéla semenníkov u malých chlapcov, alebo mieškové varixy u starších chlapcov. U dievčat sú to opakované zápaly močových ciest, synechie vonkajšieho genitálu.

Venuje sa aj problematike pomočovania u detí v rôznych vekových kategóriách a v neposlednom rade diagnostike, liečbe a operačnému riešeniu vrodených vývojových chýb uropoetického systému - obličiek, močovodov, močového mechúra či močovej rúry chlapcov aj dievčat.

Prax a vzdelanie

  • Detská urologická ambulancia Bratislava
  • Detská urologická ambulancia Most pri Bratislave
  • Detská urologická ambulancia - centrum jednodňovej chirurgie CENTRUM KRAMÁRE, Bratislava
  • Atestácia v odbore urológia
  • Klinika pediatrickej urológie NÚDCH, Bratislava
  • Absolventka Lekárskej fakulty UK, Bratislava
 

Galéria

Potrebujete poradiť?