Má za sebou 10 ročnú prax v zdravotnej ošetrovateľskej starostlivosti odkiaľ získala cenné skúsenosti z klasickej medicíny. Keďže súčasný systém neumožňuje vybočiť zo zabehnutých štandardov a noriem rozhodla sa hľadať inú cestu, ktorá by jej umožnila pomáhať ľudom tak aby jej to dávalo hlbší zmysel.

Už počas štúdia na vysokej škole jej chýbalo nazeranie na zdravie v celej svojej šírke, ktorá by zahrnula nie len zdravie fyzické ale i mentálne a sociálne. Práve prvý kontakt s homeopatiou, následné štúdium a prax posunuli jej profesný život správnym smerom. V Medante sa naplnili jej predstavy o prístupe, možnostiach voľby a tímovej spolupráce človeka, ktorý prichádza a sprievodcu na jeho ceste ku zdraviu.

Prax a vzdelanie:

  • Homeopat- Medante
  • Absolventka 4-ročného štúdia na Akadémii klasickej homeopatie V Bratislave
  • Absolventka Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
  • Absolventka akreditovaného kurzu Pilates inštruktor
Aby som dokázala niekoho ďašieho nasmerovať na cestu k rovnováhe, musím sa tomu stavu sama približovať, objavovať pocit ľahkosti vo vlastnom živote a neustále sa posúvať ďalej. Preto si ani ja neprestávam klásť dôležité otázky a hľadať na ne odpovede. Stále som na ceste.
 

Galéria

Potrebujete poradiť?