Vo svojej praxi uplatňuje predovšetkým princíp zodpovednosti za samého seba, to znamená, motivujeme svojich klientov k aktívnej spolupráci na zlepšení svojho zdravia. Pracuje s metódami, ktoré pomáhajú odstraňovať psychické a fyzické toxíny z tela (kontaminanty z prostredia, negatívne emócie, myšlienky, prežité traumy) a obmedzujú nás tak v plnohodnotnom a radostnom vnímaní života.

Na Slovensko prináša unikátnu somatickú metódu TRE®, ktorá navodením neurogénneho chvenia efektívne odstraňuje prebytočné napätie z organizmu a výrazne podporuje celkové psychické a fyzické zdravie človeka. Jej pozitívne osobné skúsenosti a určitá špecifickosť metódy ju naplno presvedčili v potrebe šírenia tejto fantastickej liečebnej pomôcky do povedomia ľudí v jej rodnej krajine.

Prax a vzdelanie:

  • Terapeutka a lektorka Metódy TRE®
  • Terapeutka metódy CESTA
  • Poradkyňa v oblasti stres manažmentu
  • Nutričná a detoxikačná špecialistka
  • Poradkyňa v oblasti energetickej medicíny
  • Absolventka Semmelweis University, Budapest
  • Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
Každý deň vnímam obrovský samoliečiaci potenciál v každom z nás. Častokrát je potrebné len drobné nasmerovanie, odhalenie, nakopnutie, podpora, pozornosť, či láskavé slovo a zázrak sa udeje sám.
 

Terapia TRE®

Tension & Trauma Release Exercises, unikátna terapia na harmonizáciau fyziologických procesov a uvoľňovanie zátaží zo starých „zranení“.

Dozvedieť sa viac

Galéria

Potrebujete poradiť?