MUDr. Martina Vravcová, PhD.

Endokrinológ

Pre moju prácu je dôležitá komunikácia, individuálny prístup k pacientovi ako aj efektívna spolupráca s ďalšími odborníkmi.

Osobne mi veľmi záleží na edukácii mojich pacientov, osobnom rozhovore, čo vnímam ako akútny deficit v zdravotnej starostlivosti, hlavne kvôli časovej tiesni či už v nemocničnej, ako aj ambulantnej sfére.  Pacienti sa tak následne prirodzene viac zaujímajú o svoj zdravotný , stav a tiež ich to motivuje k lepšej vzájomnej spolupráci pri navrhnutej liečbe.

Prax a vzdelanie

02/2023   MEDANTE Clinic s.r.o.

2017 - 2023  Železničná nemocnica, Bratislava

 • Endokrinologická ambulancia
 • Ambulancia pohotovostnej služby

2013 - 2016   Fakultná nemocnica, Trnava

 • Klinika Internej medicíny
 • Endokrinologická ambulancia

2008 - 2013 Trnavská univerzita, Trnava

 • Odborný asistent, Katedra klinických disciplín, Fakulta verejného zdravia a sociálnej práce

2006 - 2013  Fakultná nemocnica, Trnava

 • Klinika Internej medicíny, sekundárny lekár v atestačnej príprave

9/2006 – 4/2007  Trnavská univerzita a Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava

 • Detašované pracoviská:
  • 9/2006 - 4/2006 Klinika Mary Immaculate, Nairobi, Keňa
  • 11/2007 – 12/2007 Klinika St. Bakhita, Nairobi, Keňa
  • 1/2007 – 4/2007 Misionárka charity Matky Terézie, Etiópia
  • House of sick, Kibremengist, Etiópia
  • Sirotinec pre HIV pozitívne deeti, Addis Abeba, Etiópia
  • 5/2008 – 9/2008 Centre de Santé, Mole Saint Nicolas, Haiti
  • 6/2010 – 9/2010 Nemocnica Mary Immaculate, Mapuordit, Južný Sudán

 

10/2014 - 12/2014  Harvest School of Missions, Pemba, Mozambik

2007 - 2013   Vysoká škola Svätej Alžbety, Bratislava

 • Fakulta verejného zdravotníctva a sociálnej práce, externé postgraduálne štúdium

2006 - 2013  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava

 • Lekárska fakulta, špeciálny odbor Endokrinológia

6/2006    Vysoká škola Svätej Alžbety, Bratislava

 • Fakulta verejného zdravotníctva a sociálnej práce, certifikát z intenzívneho kurzu tropickej medicíny/ infekčných chorôb pre medzinárodný zdravotnícky personál

2000 – 2006   Karlova Univerzita, Praha

 • Prvá lekárska fakulta, magisterské štúdium, odbor všeobecné lekárstvo

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023