MUDr. Lenka Kacvinská

Diabetológ

Zakladá si na podpornom systéme pre pacientov, na účinnej prevencii komplikácií a celostnom prístupe k zdraviu pacienta.

MUDr. Lenka Kacvinská ošetruje dospelých pacientov. Ordinuje v slovenskom a v anglickom jazyku. Dr. Lenka Kacvinská M.D. treats adult patients. She offers medical services in English and Slovak language.
Pri liečbe chronických ochorení je okrem práce lekára potrebná spolupráca a chuť pacienta podielať sa na zlepšení svojho zdravia. Prvým krokom je prijatie ochorenia, s čím má mnoho pacientov problém a potrebujú pomoc. Teším sa že v Medante vďaka komplexnému prístupu k pacientovi bude táto cesta ľahšia.

Zameranie

Okrem liečby cukrovky a komplikácií, ktoré sú s týmto ochorením spojené sa zameriava na propagáciu zdravého životného štýlu, prevenciu a liečbu obezity a vzniku kardiovaskulárnych ochorení. 

Je súčasťou projektu MEDPED, ktorého úlohou je vyhľadávanie pacientov a rodín s familiárnou hypercholesterolémiou a ich včasná liečba. Svoje vzdelanie si dopĺňa v špecializačnom odbore akupunktúra a tradičná čínska medicína.

Prax a vzdelanie

  • Diabetologická ambulancia v MEDANTE od roku 2022
  • Fakultná nemocnica Trnava, Klinika vnútorného lekárstva – kardiologické oddelenie, diabetologická ambulancia
  • Medicare Samaria, diabetologická ambulancia
  • Atestácia z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (2017)
  • Nemocnica Malacky, lekár na internom oddelení a diabetologickej ambulancii
  • Medispektrum s.r.o, BA, Medivasa s.r.o, Žilina, lekár na diabetologickej ambulancii
  • Metabolické centrum MUDr.Kataríny Rašlovej, BA
  • Vojenská nemocnica BA, lekár na internom oddelení
  • Absolvent Lekárskej fakulty UK,  Bratislava (2005)

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023