MUDr. Ivana Jungová

Terapeut tradičnej čínskej medicíny

Prvý kontakt s ázijskou kultúrou mala už v detstve, kedy v 80. rokoch odišiel jej otec ako IT vývojár do Japonska. Hlboký vzťah k prírode a k tancu ju v mladosti doviedol k súčasnému tancu, pre ktorý je typická práca s energiou, centrom a vnímanie priestoru. Práca s človekom určila jej ďalšie smerovanie, po roku štúdia vedeckého smeru biológia na Prírodovedeckej fakulte vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. K tradičnej čínskej medicíne ju priviedli pôvodne ťažkosti s kolenom. Liečba ju neskutočne nadchla, po vpichoch cítila prúdenie čchi a zatúžila vedieť viacej o systéme v ľudskom tele, ktorý jej zostal počas štúdia západnej medicíny skrytý. Hlboko ju oslovili filozofické korene TČM.

Ako praktik TČM zastáva hlboké vnímanie človeka ako takého, prácu s jeho vedomými i nevedomými procesmi, ktoré sa počas terapie odkrývajú.

Mimo MEDANTE pôsobí aj ako lektorka v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®, tlmočníčka a úspešná spisovateľka. K jej talentom patrí aj tuina a shiatzu masáž, bylinárstvo a arteterapia.
Tradičná čínska medicína mi učarovala pred rokmi pre jej komplexnosť a celostný prístup. Pre absolútne prepojenie duše a tela. Duše, ktorá sa cez telo zrkadlí a ochorením volá na dialóg samého so sebou. Pre mňa ako terapeuta je nesmierne cenné napomáhať klientovi objaviť cestu k sebe samému a súčasne nájsť cestu von z jeho ťažkostí.

Prax a vzdelanie

 • Zahraničná stáž v Číne, Peking  - Traditional Chinese Medicine International Advanced Training Course
 • Letná škola - škola tradičnej čínskej medicíny – TČM
 • Prebiehajúce štúdium špecializované na fytoterapiu na 1. škole tradičnej čínskej medicíny - TČM®
 • Absolvovanie štvorročného štúdia Akupunktury na 1. škole tradičnej čínskej medicíny – TČM® zameraného na teoretické základy TČM, akupunktúru, fytoterapiu, klinickú prax, moxibusciu, bankovanie a dietetiku,
 • Děti a jejich léčba dle TČM - diplom, 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Akupunktúrna prax  - orientované na akupunktúru podľa piatich prvkov, pulzovú diagnostiku, liečbu pohybového aparátu, bankovanie - 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Akupunktúra podľa piatich prvkov - 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Aplikovaná teória dráh dľa systému Wang Juyi  - Certifikát, 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Absolvovanie dvojročného štúdia Tuina - diplom, 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Pulzová diagnostika dľa systému Shen Hammer - certifikát, 1. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM®
 • Letná škola TČM škola tradičnej čínskej medicíny
 • Akupunktúrna prax – orientované na diferenciálnu diagnostiku, pulzovú diagnostiku podľa systému Shen Hammer, a palpáciu dráh dľa systému Wang Juyi
 • Ukončenie dvojročného vzdelávania v arteterapii - aplikovaná forma psychoterapie- osvedčenie
 • Štúdium shiatsu - certifikát
 • Ukončenie ročného externého štúdia AuraSoma - certifikát
 • Absolvovanie štúdia na LF UK so zameraním na všeobecné lekárstvo
 • Absolvovanie povinných praktických stáží z internej medicíny a chirurgie 

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023