MUDr. Beáta Repáková

Gastroenterológ

Skúsená odborníčka, ktorá kladie dôraz na podporu a edukáciu pacientov pri úprave režimových opatrení.

MUDr. Beáta Repáková ošetruje dospelých pacientov a ordinuje v slovenskom jazyku.

Vzdelanie

  • 2004 -  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, špecializácia v nadstavbovom odbore gastroenterológia
  • 2000 - Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupňa
  • 1997 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  doktor medicíny v odbore všeobecného lekárstva (MUDr.)

Odborná prax

  • 2023 - MEDANTE, klinika celostnej medicíny, gastroenterologická ambulancia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
  • 2017 – 2022 Gastroenterologická ambulancia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti PROBENE (DERMASON, s. r. o.)
  • 2015 - 2017 Gastroenterologické centrum ASSIDUO / IBD centrum
  • 2006 - 2015 Gastroentero - hepatologické centrum THALION
  • 1997 – 2006 FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka, Gastroenterologická klinika SZU

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023