MUDr. Mariana Kasperkevič Trnovcová

Rádiológ

Prácu lekára v MEDANTE vníma ako životnú cestu, kde je možné s ľahkosťou spájať profesionalitu, úctu a pochopenie v kruhu kolegov i klientov. Verí, že zachovaním si prirodzeného rešpektu k sebe a okoliu sa vytvára ideálne prostredie pre uzdravenie tela i duše.
Prácu lekára v MEDANTE vnímam ako životnú cestu, kde je možné s ľahkosťou spájať profesionalitu, úctu a pochopenie v kruhu kolegov i klientov. Verím, že zachovaním si prirodzeného rešpektu k sebe a okoliu sa vytvára ideálne prostredie pre uzdravenie tela i duše.

Zameranie

Vo svojej praxi rádiológa sa venuje celej škále rádiodiagnostických vyšetrení ako sú USG, RTG, CT.

Prax a vzdelanie

  • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2005)
  • Prax v klinickom výskume liekov a liečiv (10 rokov)
  • Prax vo viacerých nemocniciach na Slovensku (8 rokov)

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023