Mgr. Janette Šimková

Životná a vzťahová koučka

Bude vás podnecovať k túžbe po poznaní a nabádať k tomu, aby ste objavili všetko dôležité v sebe samých.
Život beriem ako spletitú skladačku, kde je všetko so všetkým prepojené. Rada ľuďom pomáham pátrať po hlbšom význame. Byť účastná v celostnom tíme profesionálov mi preto dáva zmysel – mám veľkú radosť, že pôsobím v MEDANTE.

Zameranie

Priekopníčka lifekoučinku na Slovensku, ktorá svoju prácu považuje za poslanie s privilégiom podporovať rast a rozvoj ľudí. Verí, že každý má schopnosti pracovať na sebe, meniť neproduktívne postoje a vedome využívať aj skrytý potenciál.

Prax a vzdelanie

 • Certifikovaný tréning Family and couples coaching, Erickson College International pod vedením Marilyn Atkinson
 • Intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný International Coach Federation
 • Akreditovaný supervízny výcvik v rozsahu 250 hodín
 • Psychologický výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika
 • Tréning Motivačných rozhovorov u Dr. Jana Soukupa, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene
 • Mediačný tréning v Európskom vzdelávacom inštitúte
 • Workshopy pre pomáhajúcu profesiu akreditované v Slovenskej komore psychológov
 • Tréning využitia osobnostnej typológie MBTI
 • Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
 • Privátna koučovacia prax od roku 2008 s 3000 odkoučovanými hodinami
 • Mentálne tréningy šité na mieru. Mentálna koučka športovej strelkyne-puškárky Daniely Demjén-Peškovej, účastníčky dvoch olympiád.
 • Tvorba zážitkových workshopov pre korporátne prostredie aj pre verejnosť
 • Motivačné prednášky na konferenciách, fórach a festivaloch
 • Účasť v panelových diskusiách a v televíznych reláciách
 • Publicistická činnosť pre mienkotvorné médiá
 • Mentorka pre študentov v Nexteria Leadership Academy
 • Dlhoročná dobrovoľníčka v klube seniorov Pohoda v Stupave
 • Členka Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC v Prahe
 • Zapísaná v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 22412/2020- M_OSSODRZS
 • Žijte své lepší JÁ – Portál 2017
 • Knižka, s ktorou sa dá žiť – Boox 2019
 • Zápisník, s ktorým sa dá žiť – Boox 2019

Ambulancie

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023