Pre lekára nie je fyzicky možné, vyhradiť si na každého svojho pacienta dostatočný čas, vysvetliť mu spojitosť výživy s jeho ochorením a nájsť v jeho strave nedostatky a tie spolu s ním odstrániť tak, aby bola pre neho jeho výživa dôležitou súčasťou liečby. To je úlohou nutricionistu – vysokoškolsky vzdelaného odborníka na výživu. Okrem výživového poradenstva vedie semináre o výžive, venuje sa publicistike vedeckej i populárno-náučnej v oblasti výživy. Je spoluautorkou kníh: Sendviče na zdravie, Bežec a lyžica, (Za)chráňte svoje črevo

Prax a vzdelanie:

  • Výživové poradenstvo - Medante
  • Ambulancia klinickej výživy MUDr. Igora Bukovského, PhD., Bratislava
  • Národný ústav detských chorôb, Kramáre, Bratislava
  • stáž - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
  • stáž - Výskumné centrum - Viedenská Univerzita, Viedeň
  • stáž - Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition, Viedeň
  • doktorantské štúdium Preventívnej medicíny na LF UK, Bratislava
  • absolvent vysokoškolského štúdia výživy, Master of Science in Nutritional Science, Viedenská Univerzita, Viedeň
O našom zdraví sami rozhodujeme každý jeden deň – tým, ako, kde a s kým sa svoj deň rozhodneme stráviť a tým, čo počas neho zjeme a vypijeme. Je veľmi nepravdepodobné, že sa vyliečime bez svojho pričinenia – bez zmeny celkového životného štýlu, kde výživa hrá jednu z kľúčových úloh.
 

Galéria

Odporúčame:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku