MUDr. Zuzana Pitoňáková

Všeobecný lekár pre dospelých
Jeden z priekopníkov psychosomatickej medicíny na Slovensku, priaznivec „rodinného lekárstva“ a humanizácie zdravotníctva. 

Medante evidujem a fandím mu takmer od jeho vzniku. Čakala som na správny moment, kedy sa budem môcť uchádzať o členstvo v tomto unikátnom tíme. Ten čas prichádza začiatkom roku 2018 a je pre mňa životnou výzvou – pracovnou i ľudskou.

O mne

Moja filozofia

Vo svojej praxi všeobecného lekára sa zameriavam na komplexný pohľad na pacienta v duchu bio-psycho-sociálneho modelu vzniku a vývoja ochorenia.

Prax a vzdelanie

  • Ambulancia všeobecného lekára v MEDANTE od roku 2018
  • Ambulancia všeobecného lekára, Borinka
  • Oddelenie centrálneho príjmu, UNB, Bratislava (4 roky)
  • Súkromná prax v oblasti psychosomatickej starostlivosti (2 roky)
  • Centrum komplexní péče, Dobřichovice (stáž) 
  • Psychosomatické oddelenie Krankenhaus Barmherzige Schwestern, Viedeň (stáž) 
  • Inštitút postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve v oblasti psychosomatickej starostlivosti, Praha (štúdium)
  • Atestácia zo všeobecného lekárstva
  • Absolvent Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

+421 911 656 522

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava