MUDr. Mariana Kasperkevič Trnovcová

Rádiológ
Prácu lekára v MEDANTE vníma ako životnú cestu, kde je možné s ľahkosťou spájať profesionalitu, úctu a pochopenie v kruhu kolegov i klientov. Verí, že zachovaním si prirodzeného rešpektu k sebe a okoliu sa vytvára ideálne prostredie pre uzdravenie tela i duše.

Prácu lekára v MEDANTE vnímam ako životnú cestu, kde je možné s ľahkosťou spájať profesionalitu, úctu a pochopenie v kruhu kolegov i klientov. Verím, že zachovaním si prirodzeného rešpektu k sebe a okoliu sa vytvára ideálne prostredie pre uzdravenie tela i duše.

O mne

Zameranie

Vo svojej praxi rádiológa sa venuje celej škále rádiodiagnostických vyšetrení ako sú USG, RTG, CT.

Prax a vzdelanie

  • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2005)
  • Prax v klinickom výskume liekov a liečiv (10 rokov)
  • Prax vo viacerých nemocniciach na Slovensku (8 rokov)

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

+421 911 656 522

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava