MUDr. Lenka Vojtasová

Pediater
Lekárka, u ktorej je ľudský a empatický prístup k detskému pacientovi a zároveň k rodičovi na prvom mieste.

MEDANTE je pre mňa vzorom integratívnej medicíny, ktorá spája konvenčnú a komplementárnu medicínu a tým umožňuje celostný prístup k pacientovi ako k človeku s telom, mysľou a dušou.

O mne

Moja filozofia

Počas svojej pediatrickej praxe som sa stretla so širokou škálou akútnych aj chronických ochorení a rôznorodou liečbou u detí. Dlhoročná prax na detskom urgentnom príjme a práca na zahraničných lekársko-sociálnych projektoch mi priniesli cenné životné skúsenosti a prispeli k individuálnemu a zároveň celostnému pohľadu na detského pacienta.

Som veľkým nadšencom štúdia psychosomatiky, ktoré mi otvorilo “nové dvere” poznatkov o príčinách chorôb a umožnilo iný pohľad na terapiu a celkovo na zdravie človeka.
Deti sú našim najväčším učiteľom. Nastavujú nám pravdivé zrkadlo o nás samých. Nahliadnutím do svojho vnútra môžeme lepšie pochopiť ich myšlienkový a emočný svet a viesť ich k zdravému fyzickému aj psychickému vývinu. 

Prax a vzdelanie

  • Pediatrická ambulancia v MEDANTE od roku 2022
  • Oddelenie urgentného príjmu, Národný ústav detských chorôb, Bratislava (2013-2022)
  • nezisková organizácia - STEP-IN, utečenecký tábor, Irak (2019)
  • certifikovaný kurz ERC - Advanced life support provider (2019)
  • atestácia z pediatrie (2016)
  • nezisková organizácia - MAGNA, utečenecký tábor, Chorvátsko (2015)
  • Health Initiatives Association, John Paul II. HIV/AIDS clinic, Uganda (2013)
  • Comprehensive project for children, House of family, Kambodža (2012-2013)
  • 2. Detská klinika DFNsP, Bratislava (2010-2012)
  • absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

02/ 20 302 303

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava