Objednajte sa ONLINE

Tím odborníkov MEDANTE vytvoril pod vedením Prof. MUDr. Borisa Mravca jedinečný Podporný onkologický program, ktorý je založený na najnovších vedeckých poznatkoch a unikátnych vedeckých prístupoch v podpornej liečbe onkologických pacientov. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu života a účinnosť štandardnej proti nádorovej liečby, a tak maximalizovať účinnosť samoozdravných mechanizmov v organizme.

Objednajte sa

V čom je program unikátny?

Stres, úzkosť a depresia sú pomerne časté fenomény, ktoré sprevádzajú pacientov s onkologickým ochorením. V posledných dvoch desaťročiach boli vďaka neuro-biologickému výskumu nádorových chorôb odhalené mechanizmy, ktoré zodpovedajú za nepriaznivý vplyv stresu na nádorový proces, a potenciálne znižujú účinnosť proti nádorovej liečby.

Výsledky predklinických a klinických štúdii preukázali, že viaceré terapeutické metódy vedia tieto nepriaznivé dopady významne obmedziť, a tým zlepšiť kvalitu života, zlepšiť prežívanie priebehu ochoreniaaktivovať samoozdravné mechanizmy.

Na základe týchto poznatkov sme pod odborným vedením Prof. MUDr. Borisa Mravca vypracovali Podporný onkologický protokol, ktorý zahŕňa celé spektrum prístupov, ktoré sa navzájom potenciujú a umožňujú tak efektívne obmedziť nepriaznivý vplyv stresu, úzkosti, depresie a ďalších negatívnych psychosociálnych faktorov na priebeh onkologickej choroby.

Ako program prebieha?

Podporný program je postavený na niekoľkotýždňovej intenzívnej multidisciplinárnej spolupráci.

Cieľom je naučiť účastníka programu potrebné techniky a dať mu nástroje na to, aby sa mohli aktivovať samoozdravné mechanizmy v tele, a aby sa naučil efektívne pracovať so stresom akéhokoľvek pôvodu.

Obsahom je úzka spolupráca účastníka programu s Prof. Mravcom, ošetrujúcim lekárom,  psychoterapeutom, inštruktorom dychu a relaxačných techník, výživovým poradcom a fyzioterapeutom.

Počas programu je účastník pravidelne monitorovaný pomocou HRV (Heart Rate Variability) prístroja, ktorý prostredníctvom srdcového tepu sleduje reakcie autonómneho nervového systému. Zároveň sa realizujú priebežné kontrolné stretnutia.

Všetky detaily sa dozviete na prvom stretnutí.

Obsah programu:

  • Úvodná konzultácia so všeobecným lekárom 
  • Vstupné vyšetrenie odborným garantom
  • Psychoterapia 
  • Zdravé dýchanie a autogénny tréning 
  • Výživové poradenstvo
  • Fyzioterapia 
  • Kontrolné vyšetrenie so všeobecným lekárom 
  • Kontrolné vyšetrenie odborným garantom 

Pre koho je program vhodný?

Program je doplnkom k štandardnej onkologickej liečbe, a je dôležité, aby ste v nej pod dohľadom Vášho onkológa pokračovali. 

Je vhodný pre onkologických pacientov v akomkoľvek štádiu ochorenia, ktorí by radi aktívne podporili svoju aktuálnu liečbu. Program je vhodný aj pre pacientov po onkologickej liečbe, ktorí sú v remisii.

Čím skôr sa do programu zapojíte, tím skôr sa môžete naučiť aktivovať samoozdravné mechanizmy v tele a efektívne pracovať so stresom akéhokoľvek pôvodu.


MEDANTE je miesto, kde sa ľudský prístup prelína
s najnovšími vedeckými poznatkami a postupmi.
Externí klienti Klienti MEDANTE
Uvádzacia cena: 399 299
Štandardná cena: 599 499


Objednajte sa

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024