Terapia TRE®  (Tension & Trauma Release Exercises) – je unikátna terapia na odstraňovanie psychického a fyzického napätia. Pri terapii TRE® sa sériou siedmich jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu.

Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém. Pravidelným praktizovaním tejto metódy dochádza postupne k nástupu liečebných účinkov prejavujúcich sa v oblasti psychického aj fyzického zdravia.

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, viac o ňom a jeho prístupe si môžete prečítať na oficiálnych stránkach metódy TRE® www.traumaprevention.com

Stres, napätie a trauma sú doprevádzané príznakmi nielen psychologického, ale aj fyzického charakteru. Naše fyziologické reakcie na stres nie sú ovplyvniteľné vôľou. Prítomnosť pravidelného veľkého množstva stresu, napätia, prípadne prežitie traumatickej udalosti môže viesť k disbalancii v našom nervovom systéme a následne k neadekvátnym reakciám organizmu na nasledujúce stresové situácie. Pri dlhodobom strese postupne dochádza k narušeniu fyziologických procesov tela, ktoré riadia prirodzené uvoľnenie po prežití stresujúcej situácie.

TRE ® ponúka spôsob, ako zharmonizovať telesné fyziologické procesy a uvoľniť zátaž aj z rôznych starých „zranení“ bez potreby o danej problematike hovoriť.

Účinky terapie
 • redukuje problémy so spánkom (nespavosť, problém so zaspávaním, nočné prebúdzanie)
 • redukuje výskyt konfliktov (najmä vzťahových – na pracovisku, v rodine…)
 • znižuje bolesti svalov, chrbta
 • zvyšuje flexibilitu
 • pomáha liečiť a regenerovať staré fyzické zranenie (športové úrazy)
 • zvyšuje vitalitu, energiu, pozitívnu náladu
 • zvyšuje emocionálnu odolnosť
 • podporuje relaxáciu a schopnosť meditovať
 • zvyšuje/upravuje/zlepšuje sexuálnu aktivitu
 • podporuje prepájanie tela s mysľou
 • zvyšuje imunitu a celkové zdravie

Najvýraznejší prínos tejto metódy je v eliminácií prejavov chronického stresu, napätia, symptómov prežitej traumatickej udalosti, ale aj rôznych fyzických zranení.

Na akom princípe funguje metóda

Dr. David Berceli v priebehu niekoľkých rokov zostavil sériu 7 cvikov, ktorými sú ľudia schopní u seba v priebehu krátkeho času aktivovať tzv. neurogénne chvenie.

Cez kontinuálnu únavu vôľou ovládateľných stehenných svalov dôjde postupne k aktivácii chvenia najprv v štvorhlavom bedrovodriekovom svale (tzv. musculus iliopsoas), cez ktorý sa následne trasenie rozšíri aj do ostatných častí tela, kde je potrebné uvoľniť prebytočné napätie. Musculus iliopsoas je veľmi známy sval, s ktorým intenzívne pracujú aj fyzioterapeuti, či jogíni. Nazýva sa aj „sval duše“, pričom v súčasnosti sú na internete mnohé zaujímavé články voľne dostupné k prečítaniu.

Vyvolať chvenie použitím aktivačných cvičení je celkom jednoduchý proces a časom ho zvládne každý človek, nakoľko telo má tento mechanizmus v sebe prirodzene geneticky zakódovaný.

Metóda TRE® – jednoduchý a efektívny nástroj prinavrátenia psychickej a fyzickej pohody
TRE – Revolučná metóda uvolnenia stresu z tela už za 15 minút
The Powerlogy Podcast: Eva Tóth, metóda TRE na zvládanie stresu

Ako súvisí TRE®, neurogénne chvenie a stresová reakcia

Musculus iliopsoas, v ktorom aktivujeme chvenie počas TRE®, priamo súvisí so stresovou reakciou útok/ útek/ stuhnutie (flight/ fight/ freeze) a je taktiež prepojený s mozgovým kmeňom. 

Za fyziologických podmienok, keď čelíme hrozbe, odošle sa správa do amygdaly v limbickom systéme mozgu, ktorá pošle informáciu do mozgového kmeňa, aby sa aktivovala reakcia útok/útek/stuhnutie. Do činnosti sa tak následne zapája práve vyššie spomínaný sval. Po pominutí hrozby sa nadbytočné napätie uvoľňuje neurogénnym chvením, ktoré je rovnako aktivované práve v mozgovom kmeni.

V súčasnej dobe je však fyziologická reakcia organizmu na stres u väčšiny ľudí narušená z dôvodu určitých kultúrno-spoločenských návykov a presvedčení.

Najmä dospelí ľudia výrazne vedome potláčajú svoje emócie, čo má za následok postupné kumulovanie napätia v organizme a narušenie fyziologickej odpovedi organizmu na stres.

Pre koho je metóda TRE® vhodná

 • pre každého, kto je preťažený prácou, prípadne sa potýka so zvýšenými nárokmi na zvládanie stresujúcich situácií, nevie sa uvoľniť, má neadekvátne reakcie na kritické situácie (výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus), trpí poruchami spánku, pozornosti…
 • pre kohokoľvek, kto cíti určité napätie a má potrebu nájsť spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť sa dobre
 • pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú nájsť vnútornú rovnováhu, pochopiť reakcie svojho tela a naučiť sa vnímať emócie a pracovať s nimi
 • pre všetky vekové kategórie, u detí je to orientačne od cca 6 rokov.

Aká je najväčšia výhoda metódy TRE® ?

TRE ® je možné cvičiť aj samostatne doma bez prítomnosti terapeuta

Hneď od úvodnej hodiny je vhodné, aby začal klient doma skúšať naučené cviky . Štandardne postačuje na osvojenie si tejto terapie 4-6 sedení s terapeutom, po ktorých je klient schopný samostatne praktikovať terapiu v pohodlí domova bez intervencie terapeuta. Samozrejme do úvahy musíme vziať aj ďalšie faktory ako množstvo nahromadeného chronického stresu, prípadne pridružené problémy spojené s chronickým stresom, ako napríklad mierne stavy depresií, či úzkosti. V tomto prípade bude pravdepodobne potrebné viac sedení a bude sa vyžadovať osobitný prístup. Vždy je lepšie postupovať pomaly a zostávať v pocite bezpečia, než zaťažiť organizmus zmenami. Je dôležité sa snažiť čo najviac si uvedomovať svoje telo, rešpektovať jeho potreby a limity a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Galéria

Medante odborníci
RNDr. Eva Tóth, MSc.Akreditovaný terapeut metódy TRE® a metódy CESTA
Cenník: Terapia TRE®
Úvodná terapia TRE®
do 90 min.90 €
Objednať
Balík TRE® (5+1 zadarmo)
6x 60 min.300 €
Objednať
Objednávkový formulár