Terapia Cesta je celosvetovo uznávaná metóda určená na liečenie emocionálnych, psychických a fyzických problémov. Jej podstatou je vplyv potlačených emócií na štrukturálne zmeny v bunkách, ktoré vedú k rozvoju zdravotných problémov. Ide najmä o emocionálne nespracované životné udalosti a témy, kritické spomienky, traumy a bolesti z minulosti. Tieto spôsobujú postupne zmeny na bunečnej, tkanivovej a následne i funkčnej a štrukturálnej úrovni v organizme. Sú tiež príčinou nezdravých automatických vzorcov správania uložených v ľudskom podvedomí – našej podprahovej mysli, ktorá je zodpovedná za 90 až 95 percent nášho konania.

Ciele terapie

Uzdravenie 

Cieľom terapie je odhaliť blokády, nezdravé vzorce správania a dosiahnuť emocionálny prežitok nespracovaných spomienok z minulosti človeka. Následne sa tak uvoľňujú energetické blokády v organizme priamo na bunkovej úrovni. Týmto jednoduchým postupom dochádza k automatickému spusteniu masívnych ozdravných procesov na úrovni fyzického tela i psychiky. 

Odhalenie skrytého potenciálu


Terapia Cesta je vysoko účinná pri odhaľovaní vlastného potenciálu. Vďaka nej klienti dokážu odhaliť svoje hodnoty, talenty a vášne, definovať životné ciele, žiť naplnený a radostný život. Je teda vhodná aj pre klientov, ktorí stoja pred dôležitým životným rozhodnutím, majú problémy v partnerských, rodinných alebo pracovných vzťahoch, cítia sa osamelí a nešťastní, trápia ich finančné problémy a pod. 

Odstraňuje fóbie, depresiu, stavy vyhorenia, nezdravé závislosti (vrátane prejedania sa a nadváhy)

Cesta je mimoriadne účinná pri práci s fóbiami a depresiami (i dlhoročnými stavmi), stavmi vyhorenia a chronickým únavovým syndrómom. Vysokú úspešnosť liečby má u závislostí na alkohole, drogách a jedle. Toto dosahuje priamym adresovaním emocionálneho koreňa – samotnej príčiny fóbie, depresie, burn-out syndrómu či nezdravej závislosti všeobecne. 

Vedecké pozadie Cesty

Terapia Cesta je globálne uznávaná a podporovaná kritikmi, aj lekármi. Vďaka svojim účinkom je neodmysliteľnou súčasťou celostnej medicíny, pretože vychádza z princípu prepojenia tela, mysle a emócií. Opiera sa o vedecké výskumy bunkovej pamäti, ktoré v posledných rokoch prinášajú čoraz významnejšie poznatky o vplyve emócií na biochemické zmeny v bunkách a rozvoj zdravotných problémov.

Komu je terapia určená?

Terapiu Cesta podstúpili celosvetovo už stovky tisíc ľudí. Je vhodná najmä pre tých, ktorých trápia:
 • Fyzické a psychické problémy najmä chronického charakteru
 • Emocionálne traumy z minulosti
 • Vzťahové problémy
 • Nespokojnosť s osobným a pracovným životom
 • Fóbie a behaviorálne poruchy správania výrazne znižujúce kvalitu života
 • Nezdravé automatické vzorce správania, ktoré človek nedokáže vedome ovládať
 • Chronické ochorenia vrátane tých, ktoré sú súčasnou modernou medicínou považované za neliečiteľné alebo celoživotné
 • Depresie, stavy vyhorenia
 • Chronická nadváha

Strachy a fóbie

Terapia Cesta úspešne pomáha aj pri odstraňovaní hlboko zakorenených strachov a fóbií.

Naši terapeuti majú k dispozícii účinné nástroje pre prekonanie týchto blokád v našom podvedomí.

Terapia pre strachy a fóbie trvá spravidla do 1,5 hodiny.
 • Strach z pavúkov a iných živočíchov
 • Klaustrofóbia – strach z uzatvorených priestorov
 • Strach z výšok
 • Strach z hlbokej vody
 • Strach z verejného vystúpenia
 • a iné
Medante odborníci
Ing. Renata SýsováAkreditovaný terapeut metódy CESTA
Mgr. Tibor OrosAkreditovaný terapeut metódy CESTA
JUDr. Viera HorváthováAkreditovaný terapeut metódy CESTA
RNDr. Eva Tóth, MSc.Akreditovaný terapeut metódy TRE® a metódy CESTA
Cenník: Terapia CESTA
Terapia cesta - DOSPELÝ
120-180 min.120 €
Objednať
Terapia CESTA 4+1 zadarmo
120-180 min.480 €
Objednať
Strachy a fóbie (1,5hod. terapia)
90 min.70 €
Objednať
Terapia CESTA pre deti 4+1 zadarmo
do 60 min.200 €
Objednať
Objednávkový formulár