Tím našej pneumologickej ambulancie sa špecializuje na liečbu a manažment bežných pľúcnych a prieduškových ochorení ako napr. astma, chronický kašel, chronická obštrukčná choroba pľúc, post-COVIDové stavy, spánkové poruchy dýchania ale aj zriedkavejších foriem pľúcnych ochorení.

Poskytujeme komplexnú prevenciu, diagnostiku a liečbu dýchacieho ústrojenstva. Samozrejmosťou u nás je najmodernejšie prístrojové vybavenie a spolupráca s inými ambulanciami kde vhodné ako napr. infúzny stacionár, oxygenoterapia, imuno-alergologická ambulancia či ambulancia všeobecného lekára.

Cenník

Pneumologická ambulancia
Samoplatca
Balík celostnej starostlivosti u Pneumológa
obsahuje 1x komplexné vstupné vyšetrenie do 60 minút, 2 kontrolné vyšetrenia a 1x celostnú podpornú terapiu podľa výberu.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
189,00 €
Komplexné vstupné vyšetrenie- do 60 minút
70,00 €
Kontrolné vyšetrenie - do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Spirometria - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Spirometria - neindikované/na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Externé "Second Opinion"
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované /na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023