Objednajte sa ONLINE

Čakajte nečakané! Každému klientovi/pacientovi sa venujeme s empatiou, nie so stopkami. 
Pre nás ste vždy človekom, nie diagnózou.

Už niekoľko rokov dennodenne dokazujeme, že ľudské a dobre manažované zdravotníctvo, kde kvalitná komunikácia je dôležitá pre všetkých od zamestnancov až po majiteľa, nie je fikciou.

Sme tím ľudí, ktorých spája presvedčenie, že zdravotná starostlivosť sa dá robiť profesionálne a zároveň s úctou, rešpektom a láskou voči pacientovi aj voči sebe navzájom.

Moderné zdravotníctvo nie je len o dobrom manažmente a humánnom prístupe. Je o nadčasových princípoch, akými sú dôvera, trvalo udržateľné zdravie, pátranie po príčine ochorenia a tímová spolupráca špecialistov. A presne toto sú princípy, na ktorých si zakladáme. 

Naša filozofia stojí na 5 pilieroch:

  • PROFESIONALITA
  • ĽUDSKOSŤ
  • TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA
  • CELOSTNÝ PRÍSTUP
  • UDRŽATEĽNÉ ZDRAVIE

Klienta/pacienta sprevádzame v každej fáze ochorenia na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni. Ku každému pristupujeme ako k individualite, rešpektujúc jeho osobnosť a vnímanie sveta. 

Pokiaľ je to želané a možné, spoločne pátrame po príčine ochorenia. Mnohé chronické ochorenia vrátane civilizačných ju majú. Ak je klient/pacient otvorený spolupráci a ochotný začať meniť svoje návyky životosprávy, myslenia, spracovávania vlastných emócií či celkový spôsob nazerania na svet, úspech je na dosah. Prebúdzanie vlastného, častokrát spiaceho, potenciálu samoozdravných mechanizmov je pre ľudí v MEDANTE výzvou, ktorú sa darí prekonávať najmä vďaka dobre nastavenej tímovej spolupráci zdravotníkov s akreditovanými špecialistami zameranými na výživu, zdravé dýchanie, homeopatiu, prácu s emóciami či na osobnostný rast. Častokrát práve snaha porozumieť tomu, ako sa človek podieľa na vzniku a priebehu svojho ochorenia, je najlepším predpokladom na úspech liečby.

Udržateľné zdravie. Termín trvalej udržateľnosti sa nevzťahuje len na oblasť energetických zdrojov a životného prostredia. Je to ekvivalent rovnováhy, aby ekosystém mohol dlhodobo „zdravo“ fungovať. A platí to aj o človeku. Keď sme v rovnováhe, sme zdraví. Telo je dokonalý vesmír s úžasným potenciálom udržiavať sa dlhodobo zdravým. Preto kladieme taký dôraz na prevenciu.

Čakajte nečakané! To nie je len marketingový slogan, je to naša dennodenná realita.

Aj na novej adrese ostávame verní poslaniu, s ktorým sme MEDANTE zakladali. To všetko v štýlovom a technicky nadštandardne vybavenom priestorovom zázemí, aké by ste očakávali od pokrokovej polikliniky 21. storočia vo vyspelých krajinách.

Pripravte sa, že vaše návštevy lekára už nikdy nebudú ako predtým!

Zdravotná starostlivosť na svetovej úrovni a s lokálnou dostupnosťou? Aj to je Medante.

30+ špičkovo vybavených ambulancií
2 500 m2 moderne riešených priestorov
Druhý odborný názor
Detský kútik s edukačnými hračkami
Pohodlné a dostupné parkovanie pred budovou
Náš tím

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti, kariérne skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

MEDANTE tím

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024