Objednajte sa ONLINE

Jedným zo základných kameňov našej polikliniky je kvalitná zdravotná starostlivosť Všeobecného lekára. Štandard našej starostlivosti všeobecných lekárov je vysoký:

 • K nám sa dovoláte - osobné mobilné telef. číslo len pre našich pacientov. Ak sa náhodou nedovoláte, kontaktujeme vás v krátkom čase späť.
 • Akútnych pacientov ošetríme do 24 hod
 • Na každé vyšetrenie sa objednávate na presný čas a u nás naozaj nečakáte
 • Svojho lekára si vyberáte a ten sa o vás aj stará. Personalizovaný vzťah pacient - lekár.
 • Telemedicína na vysokej úrovni - posielame zásadne bezpečne zaheslované dokumenty
 • Máme bohaté portfólio telemedicínskych služieb. Aj toto všetko vybavíte so svojim lekárom promptne a z pohodlia domova alebo z práce, bez nutnosti osobnej návštevy lekára. 
  • mailová a telefonická komunikácia
  • obrazová dokumentácia
  • recepty
  • poukazy na zdravotné pomôcky
  • laboratórne výsledky
  • lekárske správy
  • popisy RTG nálezov
  • zdravotné konzultácie
  • výpisy zo zdrav. dokumentácie
  • žiadanky na vyšetrenia
  • výmenné lístky 
 • Preventívne prehliadky a vstupné vyšetrenia v trvaní do 60 min.

MEDANTE vyniká tímovou spoluprácou všeobecných lekárov so špecializovanými ambulanciami a terapeutmi podporných modalít, vďaka čomu je diagnostika a liečba komplexná a vzájomne sa podporujúca.

Našich lekárov je možné navštíviť aj jednorázovo (pre nekapitovaných pacientov). 

Pre pravidelnú starostlivosť sme pre vás pripravili CELOROČNÝ BALÍK NADŠTANDARDNEJ STAROSTLIVOSTI

Pre nových pacientov:

Ak máte záujem byť v zdravotnej starostlivosti všeobecného lekára MEDANTE, kontaktujte nás prosím na recepcia@medante.sk pre bližšie informácie o postupe a prenose zdravotnej karty.

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Balíky nadštandardných služieb

Nadštandardné nemedicínske služby polikliniky MEDANTE, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Cenník Všeobecná ambulancia
Pre poistencov
Celoročný balík nadštandardných služieb MEDANTE - Ambulancia všeobecného lekárstva
Nadštandardné nemedicínske služby u všeobecného lekára, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia
290,00 €
Medante Plus VLD
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
1. návšteva do 60 minút
70,00 €

Cenník

Cenník Všeobecná ambulancia
S programom
Bez programu
Samoplatca
Zoznámenie sa s lekárom
konzultácia prístupu k starostlivosti a filozofia medante, očakávania od spolupráce s lekárom, otázky, prehliadka priestorov- do 30 minút
0,00 €
30,00 €
30,00 €
Komplexné alebo vstupné vyšetrenie
do 60 minút, odbery nie sú súčasťou vyšetrenia
0,00 €
70,00 €
70,00 €
Akútne alebo kontrolné vyšetrenie
do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
40,00 €
40,00 €
CRP Test
odlíšenie bakteriálneho od vírusového ochorenia z kvapky krvi
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
10,00 €
Interné 'Second Opinion'
druhý názor na diagnózu v rámci všeobecných lekárov v MEDANTE
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
40,00 €
40,00 €
Externé 'Second Opinion'
druhý názor na diagnózu v rámci všeobecných lekárov v MEDANTE
0,00 €
40,00 €
40,00 €
Predoperačné vyšetrenie - indikované
(operácia hradená poisťovňou)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
70,00 €
70,00 €
Predoperačné vyšetrenie - neindikované/samoplatca
(operácia nehradená poisťovňou - odbery v zákonnom rozsahu)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
5,00 €
5,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
0,00 €
5,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, výter) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
0,00 €
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Chemické vyšetrenie moču
diagnostikovanie na počkanie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
10,00 €
Zrážanlivosť krvi - indikované
INR - z kvapky krvi
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
10,00 €
EKG - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
20,00 €
20,00 €
Test stolice na skryté krvácanie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
20,00 €
20,00 €
Streptokoková infekcia/chrípka
diagnostikovanie na počkanie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované
na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/na vlastnú žiadosť
cena sa určuje podľa aktuálne platného cenníka laboratórnych vyšetrení
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Covid PCR Test - výter z hrdla - indikované
diagnostikovanie do 48h
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
55,00 €
55,00 €
Zrážanlivosť krvi - diagnostikovanie na počkanie
INR- z kvapky krvi
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
15,00 €
15,00 €
Covid PCR Test - výter z hrdla- neindikované/na vlastnú žiadosť
diagnostikovanie do 48h
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
55,00 €
55,00 €
55,00 €
Troponín, D-dimér, NT-proBNP - diagnostikovanie na počkanie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
EKG - neindikované /na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Test stolice na skryté krvácanie - neindikované /na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Orálny glukózo-tolerančný test -oGTT
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
20,00 €
20,00 €
Výber stehov
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
24 h Tlakový holter - prístroj Somno
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
40,00 €
40,00 €
Preplach vonkajšieho zvukovodu pulzným prúdom -1 ucho
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
30,00 €
30,00 €
Škola, brigáda počas štúdia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Vodičský preukaz
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Potvrdenie pre výkon športových aktivít a hobby
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Zbrojný pas
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
30,00 €
30,00 €
ABI - členkovo ramenný index vrátane pulznej vlny
včasná diagnostika ischemickej choroby dolných končatín
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
10,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024