Spájame modernú a alternatívnu medicínu. Preto jedným zo základných kameňov našej kliniky je kvalitná „klasická“ zdravotná starostlivosť s celostným prístupom všeobecného lekára v diagnostike a liečbe.

Unikátnosťou Medante je práve tímová spolupráca modernej a alternatívnej medicíny, čím zabezpečujeme komplexný a vysoko  individuálny prístup ku každému z Vás.

Zdravotná starostlivosť po akej túžite

  • Moderný "rodinný" všeobecný lekár.
  • S ľudským prístupom.
  • Bez zbytočného čakania – objednáme Vás na čas ktorý Vám vyhovuje.
Zabezpečujeme Vám a Vašim blízkym (osobám nad 18 rokov) komplexnú celoročnú zdravotnú starostlivosť. Vyriešime Vaše zdravotné ťažkosti priamo u nás alebo Vám odporučíme vyšetrenie u odborného lekára mimo našej kliniky.

Zoznámte sa s našou ponukou celoročnej zdravotnej starostlivosti.

Pre nových pacientov

Ak máte záujem byť v zdravotnej starostlivosti všeobecného lekára MEDANTE, prosíme, vyplňte a podpíšte Tlačivo ku zmene všeobecného lekára a následne ho doručte na našu recepciu (scan na recepcia@medante.com, doporučene poštou, resp. osobne). Ostatné vybavíme za Vás - odkomunikovanie zmeny lekára s Vašim pôvodným lekárom a prenos zdravotnej karty.

Od nasledujúceho kalendárneho mesiaca už budete v starostlivosti všeobecného lekára MEDANTE. Akonáhle budeme mať Vašu zdravotnú kartu k dispozícii, budeme Vás kontaktovať.

Tlačivo ku zmene všeobecného lekára.

Ordinačné hodiny ambulancie všeobecného lekára tu.

Celostný prístup

Sme presvedčení, že človek je celok, kde telo a psychika sú navzájom spojené nádoby. Vaše problémy chceme pomôcť nie len riešiť, ale vyriešiť, aby ste zdravotníctvo potrebovali čo najmenej. Vieme pre Vás urobiť veľa. Bez zbytočných liekov. S komplexným pohľadom na vaše ťažkosti. S partnerským prístupom.

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Komplexné vyšetrenie

Svojich pacientov chcem poznať!
U nás nebudete len menom, za ktoré berieme od poisťovne pravidelnú mesačnú platbu. Dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára je nadštandardné jednorazové komplexné vyšetrenie, v trvaní 1,5 hodiny.

Súčasťou komplexného vyšetrenia je hĺbkový rozhovor, spracovanie dotazníka zdravotného stavu, fyzikálne vyšetrenie, EKG, zhodnotenie zdravotného stavu, návrh doplnkových vyšetrení a odberov (ak je to potrebné) a v prípade existujúcich alebo hroziacich zdravotných ťažkostí, návrh ďalšieho postupu.

Komplexné vyšetrenie sa u nás zameriava na skutočnú prevenciu, nie len na odhaľovanie už vzniknutých ochorení.
Medante odborníci
MUDr. Zuzana PitoňákováVšeobecný lekár pre dospelých
Cenník: Všeobecný lekár
Komplexné nadštandardné vyšetrenie v trvaní 1,5h
-70 €
Objednať
I. Vyšetrenia/ Výkony
Akútne vyšetrenie nekapitovaného* pacienta na vlastnú žiadosť
-20 €
Objednať
CRP resp. iné vyšetrenie analyzátorom v ambulancii
-10 €
Objednať
EKG (na vlastnú žiadosť pacienta)
-10 €
Objednať
Test stolice na skryté krvácanie (na žiadosť pacienta, mimo preventívnej prehliadky)
-10 €
Objednať
Odbery (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (na žiadosť pacienta, resp. doporučené iným lekárom bez žiadanky)
-10+ €
Objednať
Očkovanie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-10 €
Objednať
Podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-10 €
Objednať
Podanie 1 infúzie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-20+ €
Objednať
Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku
-50 €
Objednať
Návšteva v domácnosti na žiadosť mobilného pacienta (+ cestovné 1 €/km)
-30+ €
Objednať
II. Potvrdenia - pre absolventov preventívnej prehliadky v posledných dvoch rokoch
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
-20 €
Objednať
Škola, brigáda počas štúdia
-5 €
Objednať
Pre zamestnávateľa, vodičský a zdravotný preukaz
-15 €
Objednať
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
-15 €
Objednať
III. Potvrdenia - pre pacientov ktorí preventívnu prehliadku v posledných dvoch rokoch neabsolvovali
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
-40 €
Objednať
Škola, brigáda počas štúdia
-10 €
Objednať
Pre zamestnávateľa, vodičský a zdravotný preukaz
-30 €
Objednať
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
-30 €
Objednať
Objednávkový formulár
Odosielam požiadavku