Objednajte sa ONLINE

MEDANTE Gynekologická ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení ženských reprodukčných orgánov a starostlivosť o priebeh tehotenstva a šestonedelia. Starostlivosť ponúkame ženám v každom veku a dievčatám od 15 rokov.

Gynekologické vyšetrenie je citlivý moment pre každú ženu, preto k nemu pristupujeme zodpovedne, diskrétne a citlivo.

Samozrejmosťou je najnovšie prístrojové vybavenie, ako aj moderné diagnostické metódy.

Našich lekárov je možné navštíviť aj jednorazovo.

Pre pravidelnú starostlivosť sme pre Vás pripravili CELOROČNÝ BALÍK NADŠTANDARDNEJ STAROSTLIVOSTI

Gynekologická ambulancia MEDANTE je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

MEDANTE - predpôrodná starostlivosť

Našim pacientkam očakávajúcim prírastok do rodiny ponúkame možnosť predpôrodnej starostlivosti. Správna prenatálna starostlivosť t.j. starostlivosť o rodičku počas tehotenstva, je kľúčová pre jeho hladký priebeh. Cieľom starostlivosti je podpora zdravia matky a dieťatka ako príprava na samotný pôrod. K rodičkám pristupujeme s absolútnym rešpektom, citlivosťou a oporou, ktorú si toto obdobie v živote ženy vyžaduje. 

Súčasťou predpôrodnej starostlivosti v MEDANTE za cenu 150,- EUR nájdete:  

 • kompletná preventívna prehliadka vrátane zhodnotenia veľkosti maternice, krčka maternice a oziev plodu
 • laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh –faktora
 • vyšetrenie krvi na infekčné ochorenia (Syfilis, HIV, Hepatitída B, Hepatitída C, Toxoplazmóza, Rubeola)
 • vyšetrenie OGTT – tehotenská cukrovka
 • dve EKG vyšetrenia
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov, a to najviac 4x počas fyziologického tehotenstva ( v 10., 20., 30. a 36. týždni tehotenstva) v MEDANTE klinike a 1x morfologické vyšetrenie v partnerskej inštitúcii
 • vyšetrenie krvného obehu v pupočných cievach plodu (prietoky) v 30.týždni gravidity.
 • externé kardiotokografické vyšetrenie (od 36.týždňa gravidity, 1x týždenne)
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva
 • určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav ženy alebo plodu;
 • poradenstvo ohľadne hladkého priebehu tehotenstva
 • poradenstvo ohľadom životosprávy počas tehotenstva a dojčenia
 • fotodokumentácia z USG  
Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Balíky nadštandardných služieb

Nadštandardné služby polikliniky MEDANTE, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Gynekológia
Pre poistencov
Celoročný balík nadštandardných služieb MEDANTE - Gynekologická ambulancia
Nadštandardné služby u gynekológa, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia
150,00 €
Doplnková nadštandardná predpôrodná starostlivosť u gynekológa
* príplatok za nadštandardné služby u gynekológa, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia
150,00 €
Medante Plus Gyn
Balík nadštandardných služieb v gynekologickej ambulancii, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Medante Gyn
Balík nadštandardných služieb v gynekologickej ambulancii, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €

Cenník

Gynekológia
Pre poistencov
Samoplatca
Vstupná konzultácia
pred následnou kapitáciou
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
30,00 €
Kontrolné vyšetrenie
podmienka kapitácia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
40,00 €
Akútne vyšetrenie
nekapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
70,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou alebo abdominálnou sondou - indikované
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
Použitie jednorázových vyšetrovacích zrkadiel
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
5,00 €
Cytológia na sklíčko - základná
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
15,00 €
LBC Cytológia základná - indikovaná
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
35,00 €
LBC Cytológia základná plus HPV DNA- indikovaná
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
85,00 €
Doplnková diagnostika z LBC Cytológie
chlamýdie, mykoplazmy, ureoplasmy,gonorrhoeae, imunocytochemické vyšetrenie, HPV DNA, HPV mRNA, Genotyp HPV, Cena sa odvíja od konkrétnych parametrov od 45 - 250 EUR
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15 -265
15 -265
LBC Cytológia základná - neindikovaná
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
50,00 €
Interné "Second Opinion" - druhý názor na diagnózu v rámci Gynekológov v MEDANTE
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
40,00 €
Externé "Second Opinion" - druhý názor na diagnózu Gynekológov mimo MEDANTE
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
70,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
5,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - indikované
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
5,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, moč, výter...) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, moč, výter...) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálneho cenníka laboratórií
Fotozáznam z USG vyšetrenia- na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
5,00 €
Potvrdenie/vylúčenie gravidity- serologický test - beta HCG
kapitované pacientky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
10,00 €
Trisomy test
Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm,pravdepodobné pohlavie plodu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
350,00 €
350,00 €
Trisomy test XY
Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, Klinefelterov syndróm, XYY syndróm, XXX syndróm, pravdepodobné pohlavie plodu.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
390,00 €
390,00 €
Trisomy test +
Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, Klinefelterov syndróm, XYY syndróm, XXX syndróm, pravdepodobné pohlavie plodu, DiGeorgeov syndróm, Praderov-Wiliho a Angelmanov syndróm, Cri-du-chat syndróm, Sy delécie 1p36, Wolfov-Hirschhornov syndróm
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
450,00 €
450,00 €
Trisomy test Complete
skríning 23 párov chromozómov plodu, Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, pravdepodobné pohlavie plodu, skríning raritných a doposiaľ neznámich chromozómové poruchy
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
530,00 €
530,00 €
Trisomy test Complete PLUS Cystická fybróza
skríning 23 párov chromozómov plodu, Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, pravdepodobné pohlavie plodu, skríning raritných a doposiaľ neznámich chromozómové poruchy, vyšetrenie najčastejšej mutácie (F508del) v géne CFTR spôsobujúcej ochorenie cystická fibróza (CF)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
590,00 €
590,00 €
Trisomy test Complete PLUS - Smithov-Lemliho-Opitzov-syndróm
skríning 23 párov chromozómov plodu, Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, pravdepodobné pohlavie plodu, skríning raritných a doposiaľ neznámich chromozómové poruchy, vyšetrenie najčastejšej mutácie (F508del) v géne CFTR spôsobujúcej ochorenie cystická fibróza (CF)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
635,00 €
635,00 €
BabyGen - určenie pohlavia plodu z krvi matky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
120,00 €
120,00 €
RhD - NIPT genetické vyšetrenie
Neinvazívne vyšetrenie Rh faktora plodu z krvi matky od ukončeného 10. týždňa.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
140,00 €
140,00 €
3D/4D ultrazvuk
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
80,00 €
80,00 €
CTG - kardiotokografické vyšetrenie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
20,00 €
Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie tehotenstva
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
30,00 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
30,00 €
Vydanie lekárskeho potvrdenia pre iné účely
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
Lekárska správa pre komerčné účely
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
30,00 €
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pri strate
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
10,00 €
Vystavenie tlačiva na kúpeľnú liečbu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
0,00 €
30,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Objednajte sa online

alebo neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024