Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

Každé dieťa by mal najneskôr do 4. týždňa po narodení vyšetriť ortopéd. Toto štandardné povinné skríningové ortopedické vyšetrenie je zamerané na odhalenie ochorenia bedrových kĺbov (vývojová dysplázia bedrového kĺbu). Pri včasnom zistení vykĺbeného bedrového kĺbu ho možno bez väčšieho násilia vrátiť do kĺbovej jamky. Vyšetrenie sa skladá z klinickej časti, kde si lekár všíma postavenie a dĺžku dolných končatín, obmedzenie hybnosti v bedrovom kĺbe a typické príznaky vykĺbenia (luxačné príznaky). Sonografické vyšetrenie je rýchle a nebolestivé vyšetrenie, ktoré určí zrelosť bedrových kĺbov a odhalí ochorenie oveľa skôr, ako to bolo v minulosti, keď sa používal iba röntgenový prístroj. Na základe sonografického obrazu lekár zhodnotí anatomické pomery v bedrovom kĺbe. Potom na základe získaného nálezu zaradí kĺb do jedného zo štyroch typov podľa tzv. Grafovej klasifikácie. Zvyčajne sa vykonávajú 2 sonografické skríningové vyšetrenia bedrových kĺbov. Ak však ide o postihnutie kĺbu, ktoré je potrebné liečiť, kontroluje sa priebeh liečby sonografickým vyšetrením až do ukončenia terapie. To už však nejde o skríning, ale o vyšetrenia počas liečby.
Objednať
Medante odborníci
MUDr. Martina Frištáková, PhD.Ortopéd
Cenník: Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov
Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov
10 min.25 €
*15 €
Objednať

* Ceny platné pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP Union. Ortopedická ambulancia nie je zmluvným partnerom ZP Dôvera.

Objednajte sa
Odosielam objednávku