Objednajte sa ONLINE
Voľné termíny
Muzikoterapia

Muzikoterapia ako pojem pochádza zo spojenia gréckych slov „therapeineiro“ = liečenie a „moisika“ = hudba.  Ide o terapeutickú modalitu, ktorá využíva hudbu a hudobné prvky ako nástroj na zlepšenie psychického, fyzického, emocionálneho a sociálneho zdravia.

Počas muzikoterapie zažijete pasívny tzv. relaxačný proces, kedy terapeut využíva rôzne hudobné nástroje, ktorými u vás navodí hlbokú relaxáciu a stimuluje „samoozdravný mechanizmus“ tela. Muzikoterapia však môže byť aj procesom aktívnym, kedy jednotlivé nástroje využijete aj vy pre vyjadrenie vašich emócií. Priebeh a zámer terapie s vami skonzultuje v úvode terapeut podľa vašich aktuálnych potrieb.

Hudba ako taká v nás doslova rezonuje a ovplyvňuje v našom tele veľa fyziologických a psychických reakcií, stimuluje rôzne časti a centrá mozgu. Ľudské telo možno prirovnať k jednému veľkému rezonančnému hudobnému nástroju, ktorý pomocou vody dokáže prenášať vibráciu (mechanické vlnenie) zvuku do celého organizmu. Na podvedomej úrovni hudba dokáže v človeku uvoľniť "zaseknuté" emócie, ktoré by inak zostali nevyjadrené. Človek tak má zrazu možnosť pozrieť sa na rovnakú situáciu z inej perspektívy a vedome sa rozhodnúť, aký chce k nej zaujať postoj.

Muzikoterapia môže byť využitá ako primárna, či doplnková forma terapie. Najčastejšie sa muzikoterapia v praxi využíva ako doplnková terapia na podporu celkovej regenerácie organizmu a integráciu ďalších prebiehajúcich či ukončených procesov.

Účinky muzikoterapie: 

 • celková relaxácia organizmu, redukcia stresu a únavového syndrómu
 • zlepšenie prekrvenia, zvýšenie vitality, uvoľnenie svalového napätia
 • optimalizácia krvného tlaku.
 • zmiernenie bolestí hlavy, žalúdočných problémov a iných ťažkostí spojených s nadmerným stresom
 • aktivácia nervových centier, prepájanie mozgových hemisfér
 • zväčšenie kapacity pľúc, zlepšenie okysličenia organizmu, pomoc pri astme, tréning ovládania dychu a bránice
 • pomoc pri liečbe nespavosti, depresie
 • uľahčenie vyjadrenia potlačených emócií a vytvorenie priaznivého emocionálneho zázemia
 • rozvoj zdravého sebavedomia, schopnosti sebavyjadrenia, sebarealizácie, vnímania vlastnej sebahodnoty
 • priaznivý vplyv na rozvoj medziľudských vzťahov a schopnosti interakcie, zmiernenie príznakov napätia vo vzťahoch s inými ľuďmi
 • psychohygiena a prevencia pred tzv. vyhorením/ preťažením organizmu
 • lepšia integrácia prežitých procesov v rámci iných terapií
 • pozitívny dopad na schopnosť koncentrácie, udržanie pozornosti (tréning stavu mindfulness)
 • prehĺbenie senzomotorických schopností, rozvoj jemnej motoriky prstov
 • posilnenie rečových funkcií, podpora zmyslového rozvoja
 • pozitívny vplyv na zajakávanie, správne dýchanie, artikuláciu.
   

Pre koho je terapia vhodná: 

 • deti ( s možnosťou prítomnosti rodiča počas terapie) a dospelí so špeciálnymi potrebami (fyzicky/ mentálne hendikepovaní klienti) – autistické spektrum, ADHD a poruchy pozornosti, ochorenia nervového systému, ochorenia pohybového aparátu, poruchy vývinu mozgu, predčasne narodené deti, vývojové poruchy, detská mozgová obrna a ďalšie...
 • rodičia/ partneri (párová terapia zameraná na relaxáciu)
 • manažéri, podnikatelia, zamestnanci... (problémy so stresom/ prevencia pred vyhorením)
 • klienti s úzkostnými poruchami a depresiou
 • klienti ktorí hľadajú doplnkové terapie a alternatívu k iným, už prebiehajúcim formám liečby ako napr. z oblastí neurológie, fyzioterapie, ortopédie, psychoterapie, psychiatrie atď.
   

Aké nástroje na Vás môžu počas muzikoterapie pôsobiť: 

 • terapeutické vibro-akustické Tibetské misky
 • gongy, tingše
 • woodpack: rytmicko-melodický, intuitívny nástroj z dreva
 • africké bubny djembe
 • rámový bubon
 • dažďová palica – drevený stĺp pripomínajúci zvuk dažďa/ morského prílivu
 • koshi – súprava 4 ručne robených bambusových zvonkohier vyladených na frekvencie podobné zvukom prírody
 • vábničky/ píšťalky imitujúce zvuky vtákov a zvuky džungle
 • indiánske píšťaly
 • koncovka – tradičný slovenský ľudový nástroj, píšťala bez dierok
 • drumbľa – ľudový hudobný nástroj
 • orffov inštrumentár – drobné perkusie, prevažne z dreva alebo kovu (ozvučné drievka, tamburíny, roľničky, hrkálky, vajíčka, triangel, zvončeky, ručné bubienky, tamburína a ďalšie)

 

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Cenník

Muzikoterapia
Samoplatca
Ochutnávka terapie
20,00 €
Muzikoterapia - dospelý
60 minút
70,00 €
Muzikoterapia - dospelý
90 minút
90,00 €
Balík - muzikoterapia
5x60 minút
280,00 €
Balík - muzikoterapia
5x90 minút
360,00 €
Muzikoterapia - dieťa
45 minút
50,00 €
Balík - muzikoterapia dieťa
5x45 minút
200,00 €
Párová muzikoterapia
60 minút
120,00 €
Párová muzikoterapia
90 minút
160,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023