Liečebný program Vysoký krvný tlak

Veď mne nič nie je. Veď ma nič nebolí. To sa naozaj musím ládovať liekmi na tlak celý zbytok svojho života? To mám naozaj väčšie riziko infarktu či porážky?
Možno áno, možno nie. To závisí hlavne od Vás. Pokiaľ významne nezmeníte svoj život, pravdepodobne je správna odpoveď: áno. Ak sa však rozhodnete ísť cestou zmeny, je našou ambíciou nenechať Vás v tom samých a pomôcť Vám zmeniť kvalitu života k lepšiemu. Pripravili sme pre vás komplexný program s tímom našich terapeutov. Vy viete čo, my vieme ako.
Objednať
Cenník: Liečebný program Vysoký krvný tlak
Názov balíka
Služba
Obsah
Cena v €
nekapit.
Cena v €
kapit.
Liečebný program Vysoký krvný tlak
Výživové poradenstvo
Vstupné vyšetrenie + kontrola
90 €
90 €
Holter - 24 hod. monitoring
40 €
20 €
Podporná psychoterapia
2x 50 min.
100 €
100 €
Laboratórne testy
30 €
Cena po zľave
247 €
198 €

Vysvetlivky:

nekapit. - nekapitovaný pacient
kapit. - kapitovaný pacient, teda pacient, ktorého zdravotná dokumentácia (zdravotná karta) je vedená v ambulancii všeobecného lekára Medante.

Objednajte sa
Odosielam objednávku