Ultrazvuk - ultrasonoterapia

Ultrasonoterpia vychádza z liečebného využitia mechanickej energie pozdĺžneho vlnenia s frekvenciou nad 0,8 MHz, v súčasnosti prakticky 1,0-3,0 MHz. Ultrazvuk je pozdĺžne vlnenie hmotného prostredia s frekvenciou nad 20 000 Hz. Toto pozdĺžne vlnenie je schopné dobre prechádzať mäkkými tkanivami do hĺbky a v jednotlivých tkanivách sa rôzne absorbovať v závislosti na absorpčnom koeficiente.
Objednať

Účinky ultrazvuku :

Priamy myorelaxačný účinok- je daný prevažne mikromasážou. Riziko termického (tepelného) poškodenia svalových buniek, ktoré sú v chronickom hypertone je minimálne.
Antiedematózny účinok- proti opuchu
Nepriamy trofotropný účinok- zlepšuje prekrvenie danej oblasti
Doba aplikácie: 3-10 min.

Frekvencia procedúr:

Pri akútnych stavoch denne, pri chronických 3x týždenne, celkový počet procedúr 5-7. Po prvej procedúre môže nastať o niekoľko hodín zhoršenie pôvodných príznakov, čo je obvykle prognosticky priaznivé. Naopak bolesť vyskytujúca sa behom aplikácie je dôvodom k okamžitému ukončeniu procedúry.

Indikácie:

 • Všetky formy osteoartróz
 • Zápalové ochorenia kĺbov najmä s obmedzením pohyblivosti na základe opuchu a tvorby väziva
 • Myalgie, lumbágo
 • Periartritídy, burzitídy, epikondylitídy
 • Ischialgie, hernie disku
 • Akútny aj chronický reumatizmus
 • Dupuytrénova kontraktúra
 • Sudekov syndróm, neuralgie, neuritídy

Kontraindikácie

 • Parenchymatózne orgány- pečeň, slezina, mozog
 • Vaječníky, semenníky
 • Pľúcny emfyzém- pri aplikácii na hrudník
 • Kostené výstupky blízko pod povrchom
 • Periférne nervy blízko pod povrchom
Medante odborníci
Gabriella DerzsiováFyzioterapeut
Jela PavlakovaFyzioterapeut
Cenník: Ultrazvuk - ultrasonoterapia
10x Ultrasonoterapia
-129 €
*100 €
Objednať

* Ceny platné pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Fyzioterapeutické pracovisko nie je zmluvným partnerom ZP Dôvera a ZP Union.

Objednajte sa