Kombinovaná terapia

Kombinovaná terapia (KT) je simultánna aplikácia ultrazvuku a kontaktnej elektroterapie. KT je v súčasnosti najúčinnejšou metódou fyzikálnej terapie pre vyhľadávanie a odstraňovanie reflexných zmien vo svaloch (trigger points). Naviac dokáže objektivizovať tieto reflexné zmeny a ich vymiznutie po manuálnom, často aj veľmi vzdialenom zákroku.

Medzi hlavné účinky zaraďujeme špeciálny myorelaxačný účinok, cielený na momentálne najdráždivejšie vlákna pod miestom aplikácie. Parametry procedúry nastavujeme podľa toho či ideme ošetrovať povrchový alebo hlboký sval tela.

Doba aplikácie - 1 minúta na každý nájdený spúšťový bod
Počet sedení - závisí od reakcie na procedúru, ale pohybuje sa v rozmedzí 2-5x.
Objednať

Kontraindikácie:

  • Parenchymatózne orgány- pečeň, slezina, mozog
  • Vaječníky, semenníky
  • Pľúcny emfyzém- pri aplikácii na hrudník
  • Kostené výstupky blízko pod povrchom
  • Periférne nervy blízko pod povrchom
Medante odborníci
Gabriella DerzsiováFyzioterapeut
Mgr. Barbora MlynkováFyzioterapeut
Cenník: Kombinovaná terapia

* Ceny platné pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Fyzioterapeutické pracovisko nie je zmluvným partnerom ZP Dôvera a ZP Union.

Objednajte sa