Súčasťou komplexnej rehabilitácie v Medante je aj najmodernejšia fyzikálna terapia. Pri fyzikálnej terapii sa využívajú podnety prostredníctvom prístrojov vyvinutých pre tieto účely. 

Pri fyzikálnej terapii používame najmodernejšie fyzikálne terapie (MLS laserová terapia, hilterapia, magnetoterapia, elektroliečba, rázová vlna)

Naši fyzioterapeuti vyberajú postup liečby individuálne podľa potreby a kondície každého klienta a s rešpektovaním neurofyziologických princípov ľudského tela a pohybu.

Človeka vnímajú ako celok a nezameriavajú sa len na jednotlivé časti tela (ramenný kĺb, koleno, krčná chrbtica...), v ktorých sa zdanlivo prejavil problém. Pohyb človeka je riadený centrálnym nervovým systémom. Mozog však neriadi jednotlivé svaly vykonávajúce pohyb, ale celé pohybové vzorce. Vždy preto zisťujú pravú príčinu vzniku obtiaží a na ňu následne zamerajú najvhodnejšiu terapiu.
Služby prístrojovej fyzioterapie
MLS laserová terapia
Hilterapia
Magnetoterapia
Radiálna rázová vlna
Ultrazvuk - ultrasonoterapia
Elektroliečba
Kombinovaná terapia
Oxygenoterapia

Fyzioterapeutické pracovisko MEDANTE je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Medante odborníci
Gabriella DerzsiováFyzioterapeut
Mgr. Barbora MlynkováFyzioterapeut
Objednávkový formulár