Objednajte sa ONLINE

Sandplaying - hra s pieskom 

Sandplaying je výborným prostriedkom na nadviazanie kontaktu, zoznámenie sa. Je vhodným diagnostickým nástrojom a ďalej môže pokračovať v poradenskom alebo terapeutickom procese. Dieťa sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne hračky, postavičky, zvieratká a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia v piesku scény, modeluje situácie. Sypký piesok je navyše pre dieťa príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Môže byť pomocou pri bežných ale aj vážnejších životných problémoch, od problémov v súrodeneckých či rovesníckych vzťahoch, cez ťažkosti v učení, sprevádzanie chorobou, pri rôznych strachoch, smútku, hneve, pri odlúčení, či strate blízkeho človeka (alebo zvieratka), v adaptácii na zmeny (v kolektíve, sťahovanie), ale tiež pri rozvodoch rodičov, rozchodoch, úmrtí blízkej osoby. Vhodná je aj u malých detí, ktoré nevedia slovami vyjadriť, čo prežívajú (napr. ak má rodič podozrenie, že sa vo vnútornom živote jeho dieťaťa niečo deje, a nevie určiť čo).

Terapia hrou 

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby. Tento liečivý proces, ktorým si detičky pod odborným vedením prechádzajú, prináša postupné pozitívne zmeny najmä v oblasti prejavov správania a reagovania, zvládania a regulácie emócií, seba-poznania, rozvoja vlastnej osobnosti a vhodných sociálnych zručností i mnoho ďalšieho. Terapia hrou pomáha deťom s poruchami pripútania, poruchami správania, s emocionálnymi výkyvmi, sociálne nezačleneným deťom, s psychosomatickými a inými problémami.

Metóda Dr. Sindelar

Metodiku vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Prof. Dr. Brigitte Sindelar. Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácii. U detí od 3. – 6. roku sa používa Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka základnej školy Školská metodika, pričom horná veková hranica použitia tejto metodiky nie je ohraničená. Pomocou diagnostiky sa určí profil deficitov čiastkových funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, prepájanie pozorností, orientácia na vlastnom tele a v priestore, vnímanie časovej postupnosti, plánovanie a organizovanie) a následne sa stanoví presný tréningový plán.

 

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Cenník

Detský psychológ
Samoplatca
Rodičovská konzultácia
60,00 €
Diagnostika a prevencia porúch učenia
školáci a adolescenti
150,00 €
Diagnostika a prevencia porúch učenia
deti 3-5 rokov
120,00 €
Kontrola krátka do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Kontrola dlhá do 50 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Terapia s dieťaťom
terapia hrou, hra s pieskom...
70,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024