Cenník: Všeobecný lekár
Štandardná zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia.
Komplexné nadštandardné vyšetrenie v trvaní 1,5h
-
70 €
I. Vyšetrenia/ Výkony
Akútne vyšetrenie nekapitovaného* pacienta na vlastnú žiadosť
-
20 €
CRP resp. iné vyšetrenie analyzátorom v ambulancii
-
10 €
EKG (na vlastnú žiadosť pacienta)
-
10 €
Test stolice na skryté krvácanie (na žiadosť pacienta, mimo preventívnej prehliadky)
-
10 €
Odbery (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (na žiadosť pacienta, resp. doporučené iným lekárom bez žiadanky)
-
10+ €
Očkovanie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-
10 €
Podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-
10 €
Podanie 1 infúzie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
-
20+ €
Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku
-
50 €
Návšteva v domácnosti na žiadosť mobilného pacienta (+ cestovné 1 €/km)
-
30+ €
II. Potvrdenia - pre absolventov preventívnej prehliadky v posledných dvoch rokoch
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
-
20 €
Škola, brigáda počas štúdia
-
5 €
Pre zamestnávateľa, vodičský a zdravotný preukaz
-
15 €
Športové aktivity / hobby
-
15 €
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
-
15 €
Pre iné účely
-
15 €
Zbrojný pas
-
20 €
III. Potvrdenia - pre pacientov ktorí preventívnu prehliadku v posledných dvoch rokoch neabsolvovali
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
-
40 €
Škola, brigáda počas štúdia
-
10 €
Pre zamestnávateľa, vodičský a zdravotný preukaz
-
30 €
Športové aktivity / hobby
-
30 €
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
-
30 €
Pre iné účely
-
30 €
Zbrojný pas
-
40 €
 
Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku