Cenník: Všeobecný lekár
Štandardná zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia.
Kapitovaný pacient
Nekapitovaný pacient
Pre vašu lepšiu orientáciu v cenových rozdieloch medzi kapitovanými a nekapitovanými:
(t.z. medzi pacientami, ktorí patria resp. nepatria do našej zdravotnej starostlivosti)

I. Vyšetrenia/ výkony
Celoročný (12 mesačný) program
129 €
-
Covid-19 vyšetrenie protilátok IgG, IgM
39 €
39 €
Preventívna zdravotná prehliadka
-
89 €
Akútne vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť
-
20 €
Konzultácia nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť - 10 EUR na každých začatých 10 min.
-
10+ €
Kontrola nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť
-
20 €
Komplexné vyšetrenie
60 €
80 €
CRP resp. iné vyšetrenie analyzátorom v ambulancii
10 €
15 €
EKG (na vlastnú žiadosť pacienta)
10 €
15 €
ABI ( vyšetrenie členkovo-ramenného indexu)
10 €
20 €
24 h tlakový Holter (prístroj Somno)
20 €
40 €
Test stolice na skryté krvácanie (na žiadosť pacienta, mimo preventívnej prehliadky)
10 €
20 €
Odbery (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (na žiadosť pacienta, resp. doporučené iným lekárom bez žiadanky)
10+ €
20+ €
Očkovanie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
10 €
20 €
Podanie injekcie delegované iným lekárom
3 €
5 €
Podanie 1 infúzie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)
12 €
12 €
Preplach vonkajšieho zvukovodu pulzným prúdom
10 €
15 €
Podporná psychoterapia (50 min.)
45 €
55 €
Zdravotný koučing (30 min.)
25 €
35 €
Návšteva v domácnosti na žiadosť mobilného pacienta (+ cestovné 1 €/km)
30+
-
II. Potvrdenia - pre absolventov preventívnej prehliadky v posledných dvoch rokoch
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
20 €
-
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre potreby komerčnej poisťovne
50 €
-
Škola, brigáda počas štúdia
5 €
-
Pre zamestnávateľa
30 €
-
Vodičský a zdravotný preukaz
15 €
-
Športové aktivity / hobby
15 €
-
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
15 €
-
Pre iné účely
15 €
-
Zbrojný pas
20 €
-
III. Potvrdenia - pre pacientov ktorí preventívnu prehliadku v posledných dvoch rokoch neabsolvovali
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta
40 €
-
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre potreby komerčnej poisťovne
50 €
-
Škola, brigáda počas štúdia
10 €
-
Pre zamestnávateľa
30 €
-
Vodičský a zdravotný preukaz
30 €
-
Športové aktivity / hobby
30 €
-
Vystavenie potvrdenia pre poisťovne
30 €
-
Pre iné účely
30 €
-
Zbrojný pas
40 €
-
 
Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku