Objednajte sa ONLINE
Voľné termíny

Objednajte sa online za minútu

Vyberte si ambulanciu a lekára.
/

Súčasná stomatológia a moderné materiály práve toto dovoľujú. Používame biokompatibilné materiály a naše ambulancie upúšťajú od používania amalgámu. Zároveň pri odstraňovaní starého amalgámu dbáme, aby nedošlo k prehltnutiu jeho zbytkov . Používame ochrannú blanu takzvaný kofferdam a výkonný sací systém.

Pri ošetrení koreňových kanálikov, používame najmodernejšie technologické postupy a materiály. Je to jeden z najnáročnejších výkonov v stomatológii, čo sa týka exaktnosti prevedenia, skúseností, vedomostí a prístrojového vybavenia. Pacient zostáva u nás po endodontickom ošetrení pravidelne röntgenologicky sledovaný a to aj vtedy, ak je zub klinicky kľudný.

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Cenník

Konzervačná stomatológia - ošetrenie kazu a zubného kanáliku
Samoplatca
Slizničná anestézia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Lokálna anestézia infiltračná/ zvodová
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Entonox - prvých 15 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Entonox - opakované podanie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Kofferdam
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Optragate
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Optradam
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Retrakčné vlákno
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Stamp technika
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Aplikácia pulpárneho čapu (sklenený)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Ošetrenie zuba prípravkom ICON - každý zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Opieskovanie zuba pred zhotovením výplne
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Celkové vyartikulovanie chrupu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia, lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
6,00 €
Dodatočné využitie elektroofyz. a chem. metód
H2O2, Viscostat
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
6,00 €
Aplikácia liečebných látok na hojenie
Septocalm, Mundisal, Solcoseryl
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
8,00 €
MTA
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Biodentin
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Podložka
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Biometrická podložka - SIC
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Fotokompozitná výplň 1 pl. frontálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Fotokompozitná výplň 2 pl. frontálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
Fotokompozitná výplň 3 pl. frontálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
85,00 €
Komplexná rekonštrukcia zuba - frontálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
120,00 €
Fotokompozitná výplň 1 pl. distálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
80,00 €
Fotokompozitná výplň 2 pl. distálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
95,00 €
Fotokompozitná výplň 3 pl. distálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
105,00 €
Komplexná rekonštrukcia zuba - distálny zub
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
140,00 €
Krčková výplň
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
45,00 €
SIC výplň 1 pl.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
SIC výplň 2 pl.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
SIC výplň 3 pl.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Dočasná provizórna výplň
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
25,00 €
Výmena dočasnej výplne
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Úprava/ leštenie výplne
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Ošetrenie trvalého zuba pomocou mikroskopu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Sťažené podmienky ošetrenia
horné zuby vzadu, slintavý pacient, dávivý reflex, časové prestoje a iné
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
15,00 €
Dostavba kýptika pod korunku
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
36,00 €
Jadrová rekonštrukcia
dorobenie dreňovej dutiny z výplňového materiálu NŠ
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Sedácia - premedikácia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
80,00 €
Pečatenie mliečneho zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Pečatenie trvalého zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Rozšírené pečatenie Flow
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30,00 €
Výplň mliečneho zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Dočasná výplň mliečneho zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
25,00 €
Trepanácia zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
25,00 €
Pulpotómia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Dočasné endodontické ošetrenie mliečneho 1 koreňového zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Dočasné endodontické ošetrenie mliečneho viackoreňového zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Trvalé endodontické ošetrenie mliečneho jednokoreňového zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
Trvalé endodontické ošetrenie mliečneho viackoreňového zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
90,00 €
Ošetrenie mliečneho zuba pomocou mikroskopu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Ošetrenie mliečneho zuba - endodoncia pomocou mikroskopu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Detský medzerník
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
110,00 €
Naloženie separačného krúžku
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Nerezová NuSmile korunka
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
80,00 €
Stripp korunka
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
60,00 €
Impregnácia SDF
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Psychologická príprava/ adaptačná návšteva 1/2h
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Preendodontická dostavba zuba
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Výplach koreňového kanálika
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Endodontická príprava
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 1 kanálik
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
65,00 €
Endodontická príprava
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 2 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
85,00 €
Endodontická príprava
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 3 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
105,00 €
Endodontická príprava
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 4 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
125,00 €
Dočasné zaplnenie koreňových kanálikov antiseptickou pastou
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
25,00 €
Endodontické ošetrenie
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku, opracovanie rotačnými nástrojmi a jeho okamžité trvalé zaplnenie 1 kanálik
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
110,00 €
Endodontické ošetrenie
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku, opracovanie rotačnými nástrojmi a jeho okamžité trvalé zaplnenie 2 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
130,00 €
Endodontické ošetrenie
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku, opracovanie rotačnými nástrojmi a jeho okamžité trvalé zaplnenie 3 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
160,00 €
Endodontické ošetrenie
Trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku, opracovanie rotačnými nástrojmi a jeho okamžité trvalé zaplnenie 4 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
190,00 €
Trvalá výplň koreňových kanálikov 1 kanálik
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
100,00 €
Trvalá výplň koreňových kanálikov 2 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
120,00 €
Trvalá výplň koreňových kanálikov 3 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
140,00 €
Trvalá výplň koreňových kanálikov 4 kanáliky
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
160,00 €
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
50,00 €
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
30-80
Ošetrenie trvalého zuba - endodoncia pomocou mikroskopu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
100,00 €
Postendodontické ošetrenie -zavedenie skleneného pulpárneho čapu + fixácia
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
100,00 €
Mumifikačný preparát NŠ (Depulpin, Toxavit...)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
17,00 €
Apexlokátor
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
7,00 €
Protokol IAOMT na bezpečné odstránenie amalgámu ortuti (SMART) 
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
150,00 €
Súbežné podanie vitamínu C infúzne
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
45,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepciadental@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024