Endokrinológia je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá žľazami s vnútorným vylučovaním, látkami, ktoré vylučujú hormóny a chorobami týchto žliaz.

Hormóny sú chemické látky, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánových systémov v našom tele. Príkladom je hormón štítnej žľazy, rastový hormón a inzulín.

Medzi ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním patria hlavne poruchy produkcie hormónov, čo vedie k  hormonálnej nerovnováhe v organizme (málo alebo nadbytok hormónov). Ďalšou dôležitou skupinou ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním sú nádorové ochorenia.

Úlohou  endokrinológa je diagnostika a dlhodobý manažment  porúch nedostatku alebo nadbytku jedného alebo viacerých hormónov

V diagnostike pri týchto ochoreniach sú okrem základnej  laboratórnej a ultrazvukovej diagnostiky (USG vyšetrenie, punkcia štítnej žľazy) dôležité aj  dynamické krvné testy. Včasnou realizáciou týchto testov ambulantnou formou je v mnohých prípadoch možné vyhnúť sa hospitalizácii pacienta.
Medante odborníci

Náš tím odborníkov zdieľa presvedčenie, že medicína sa dá robiť profesionálne a zároveň ľudsky – s úctou, rešpektom a empatiou k pacientovi.

Cenník

Endokrinológia
Samoplatca
Balík celostnej starostlivosti u endokrinológa
obsahuje 1x komplexné vstupné vyšetrenie do 60 minút, 2 kontrolné vyšetrenia a 1x celostnú podpornú terapiu podľa výberu
189,00 €
Komplexné vstupné vyšetrenie
do 60 minút
70,00 €
Kontrolné vyšetrenie
do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
USG Štítnej žlazy
na žiadosť iného lekára/indikované MEDANTE lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, moč) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, moč) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálne platného cenníka laboratórií
Podanie injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Odber biologického materiálu (krv, moč) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv, moč) - neindikované/na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálne platného cenníka laboratórií
PAB - punkčná aspiracná biopsia tenkou ihlou z ložiskových útvarov v štítnej žľaze alebo na krku (lymfatické uzliny atď.) pod sonografickou kontrolou
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
Tipy na vyhľadávanie:
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023