Objednajte sa ONLINE

Ambulancia zazmluvnená poisťovňami: UNION, DÔVERA.

K vyšetreniu je potrebné mať výsledky nasledovných laboratórnych parametrov:

Diferenciálny krvný obraz, glukóza, močovina, kreatinín, kyselina močová, pečeňové testy, celkový bilirubín, cholesterol celkový, HDL, LDL, triacylglyceroly, kreatínkináza, TSH, glykovaný hemoglobín, moč chemicky + sediment, pomer albumínu a kreatinínu v moči.  

Ak ich máte, prosím prineste si ich so sebou. Ak ich nemáte, kontaktujte nás a dáme Vám termín odberu:  recepcia@medante.sk  Cena odberov pre VŠZP je 52,30€. Bez výsledkov laboratórnych testov nie je možné realizovať vyšetrenie.

V Diabetologickej ambulancii sa špecializujeme na diagnostiku a liečbu pacientov so všetkými typmi diabetu mellitu, s prediabetickým syndrómom a s poruchami metabolizmu tukov.
V diagnostike využívame komplexnú sadu moderných testovacích postupov priamo v ambulancii a pri liečbe najnovšie a najlepšie antidiabetiká, dostupné na trhu. Samozrejmosťou je predchádzanie komplikáciám spojeným s diabetickými ochoreniami preto spolupracujeme s Neurologickou ambulanciou, Ambulanciou očného lekára, Nefrologickou ambulanciou a Ambulanciou nutričného špecialistu.  

Našou misiou je pristupovať k pacientom celostne a efektívne, zároveň s diagnostikou a liečbou preto poskytujeme poradenské služby a edukáciu vhodných stravovacích návykov pri diabetických ochoreniach, úpravy životného štýlu, ako pracovať s glukomermi a diabetickými pomôckami ako aj nastavenia dávok inzulínu pri akútnych stavoch alebo fyzickej záťaži. 

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Balíky nadštandardných služieb

Nadštandardné nemedicínske služby polikliniky MEDANTE, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Diabetologická ambulancia
Pre poistencov
Medante Plus Dia
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v diabetologickej ambulancii, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
1. návšteva do 40 minút
40,00 €
Medante Dia
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v diabetologickej ambulancii, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
2. a nasledujúca návšteva do 20 minút
20,00 €

Cenník

Diabetologická ambulancia
Samoplatca
Komplexné vstupné vyšetrenie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
Kontrolné vyšetrenie
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálne platného cenníka laboratórií
Podanie injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Diagnostika biologického materiálu (krv) - neindikované/na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
Podľa aktuálne platného cenníka laboratóriíPodľa aktuálne platného cenníka laboratórií
Podanie injekcie - neindikované /na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
ABI - členkovo ramenný index vrátane pulznej vlny
včasná diagnostika ischemickej choroby dolných končatín
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023