MUDr. Alexandra Kmiecik

Všeobecný lekár pre dospelých
Jej prioritou je chápať pacienta, mať dostatok času vypočuť, vyšetriť a pochopiť jeho stav, aj to kde sa fyzické a psychické ťažkosti prelínajú.

Medante svojim prístupom napĺňa priania svojich klientov a aj nás lekárov. Som rada, že aj ja som sa stala jeho súčasťou a tak môžem napĺňať svoju predstavu celostného prístupu k pacientom. Verím, že sa nám to spoločne v Medante bude aj naďalej dariť.

O mne

Moja filozofia

Mrzí ma, že dnešná medicína je hektická a na pacienta máme málo času. Je rozdelená na množstvo subodborov, kde mnohokrát uniká bližší kontakt medzi pacientom a lekárom. Ľudia sú  tlačení k výkonom a nemajú čas venovať sa svojim blízkym. Platí to aj vo vzťahu pacient/ lekár. 

Počas svojej celoživotnej praxe s pacientami chápem, aké je dôležité vnímať pacienta v jeho bio- psycho- sociálnom stave, ktorý neoddeliteľne spolu súvisí,  preto sa snažím o celostný - komplexný prístup k pacientovi a jeho potrebám.

Prax a vzdelanie

 • Ambulancia všeobecného lekára v MEDANTE od roku 2022
 • Práca v ambulancii všeobecného lekára (20 rokov)
 • Práca v ambulancii lekára pre deti a dorast  + práca na novorodeneckom oddelení (5 rokov)
 • Práca vo farmaceutickom priemysle - monitor klinických štúdií (5 rokov)
 • Základný kurz homeopatie
 • Prax v ambulancii MUDr. Hnízdila v Prahe, priekopníka českej komplexnej a psychosomatickej medicíny a spoluautora celostnej medicíny
 • Špecializačné štúdium riadenia v zdravotníctve na SZU (2 roky)
 • Atestácia  zo všeobecného lekárstva I.- európska
 • Atestácia zo všeobecného lekárstva I.
 • Atestácia z pediatrie
 • Lekárska fakulta, Bratislava

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

+421 911 656 522

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava