Homeopatia je liečebná metóda, ktorej cieľom je tak ako pri ostatných metódach celostnej medicíny nepotláčať symptómy, ale naopak, odstrániť problém. Princípy homeopatie sú známe už od čias Hippokrata. Ako liečebná metóda sa dostala do povedomia v 18. storočí a za jej zakladateľa je považovaný nemecký lekár Samuel Hahnemann

Homeopatia je informačná liečba. Môžeme si predstaviť mozaiku, ktorá aby bola harmonická, musí byť kompletná. Umením homeopata je nájsť chýbajúci kamienok do tejto mozaiky.

Žiadne kyvadlá, karty...

Homeopat pri diagnostike a nájdení vhodného lieku (v súčasnosti máme k dispozícii viac ako 6000 homeopatických liekov) používa najmodernejší počítačový program. Homeopatia v Medante je profesionálna, praktikovaná podľa najvyšších štandardov Slovenskej komory homeopatov (SKH). Komora združuje len certifikovaných homeopatov, ktorí absolvovali riadne 4 ročné štúdium v rámci ktorého je aj medicínske minimum a toto ukončili záverečnou skúškou. Každoročne majú povinnosť absolvovať doplňujúce nadstavbové vzdelávania tak, aby mali v praxi možnosť využívať najnovšie poznatky zo svetovej homeopatie. Komora aktívne dohliada na vysokú úroveň vzdelania homeopatov a garantuje najvyššiu odbornosť praktikujúcich homeopatov.

Princíp homeopatie - "Similia similibus curantur" - podobné sa lieči podobným

Homeopatia funguje na princípe podobnosti. „Podobné sa lieči podobným“ znamená, že látka, ktorá vyvolá určité príznaky u zdravého človeka, môže vyliečiť chorého človeka, ktorý má podobné príznaky. Jednoduchý príklad: Ak krájame cibuľu, môže nám tiecť vodnatý sekrét z nosa, môžu nás štípať oči, ktoré sú začervenané a poplačeme si. Cibuľu, podľa latinského názvoslovia Alium cepa môžeme v zriedenej forme ako homeopatický liek využiť pri liečbe začiatočných príznakov nádchy, keď nám tečie z nosa ako z vodovodného kohútika, máme červené oči, ktoré nás pália a tečú nám slzy. 

Aké zdravotné problémy odporúčame liečiť homeopatiou?

Vieme pomôcť pri akútnych zdravotných problémoch, na ktoré existujú príznakové lieky ako aj vyliečiť chronické choroby, pri ktorých sa ordinujú konštitučné lieky.

Konštitučný liek je homeopatický liek, ktorý zahŕňa osobnosť, telesné i emočné charakteristiky konkrétneho človeka, a  ktorý po jeho podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu. Pretože tento liek pôsobí celostne, teda zahŕňa fyzickú i psychickú oblasť, dokáže liečiť choroby, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými. 

Úspešnosť liečenia záleží však aj od štádia choroby, v ktorom sa pacient nachádza a od celkového stavu poškodenia jeho organizmu. Preto je potrebné neodkladať riešenie svojich zdravotných problémov a myslieť aj na prevenciu.

Priebeh a trvanie vyšetrenia

Homeopatické vyšetrenie pozostáva z podrobného rozhovoru, v ktorom sa Vás homeopat bude pýtať na podstatné, ale možno i navonok zdanlivo nepodstatné príznaky ochorenia a na základe vyšetrenia Vám predpíše homeopatický liek vhodný práve pre Vás. Pri výbere správneho homeopatického lieku berie do úvahy príznaky ochorenia, skúma, čo spôsobuje zmiernenie príznakov a naopak aj ich zhoršenie. Zohľadňuje emočný stav pacienta, aj predispozíciu k určitým typom ochorenia na základe rodinnej anamnézy.

Homeopatické vyšetrenie zachováva vysoko individuálny prístup k pacientovi. To znamená, že na určitý typ ochorenia napr. migrénu môže každý pacient dostať iný homeopatický liek.

Vstupná diagnostika trvá 90 minút. 
Následné kontrolné vyšetrenie je v trvaní 60 minút.

Výhody homeopatie

  • nepotláča symptómy, odstraňuje príčinu
  • prírodná, netoxická liečba
  • nemá kontraindikácie
Medante odborníci
Mgr. Michaela Nováková SAKHom.Homeopat
Ing. Stanislava Rubická, MBA, SAKHom.Výkonný riaditeľ
Cenník: Homeopatia
Vstupná homeopatická diagnostika (1.vyšetrenie)
90 min.70 €
Objednať
Kontrolné vyšetrenie
Do 60 min.40 €
Objednať
Detská vstupná homeopatická diagnostika (1.vyšetrenie)
60 min.50 €
Objednať
Detské kontrolné vyšetrenie
30 min.30 €
Objednať
Objednávkový formulár