Podávanie infúzií pri rôznych zdravotných ťažkostiach.

Podávanie infúzií ambulantnou formou je efektívnym a pohodlným spôsobom liečby u indikovaných ochorení. Pre mnohých pacientov je vhodnejšou a prijateľnejšou alternatívou ako podávanie infúzií formou hospitalizácie v nemocnici.

Počet infúzií závisí od indikácie lekárom – zvyčajne 2 až 10. Podáva sa jedna infúzia denne. Dĺžka podania infúzie je cca 50 min.

Ako na to?

1. Ak Vám Váš odborný lekár odporučil infúznu liečbu a máte k dispozícii lekársku správu s indikovanými infúziami, prineste ju. V tomto prípade nie je už potrebné absolvovať vyšetrenie u nás a priamo sa objednajte cez Objednávkový formulár na podanie infúznej liečby a vyberte možnosť „mám odporučenie špecialistu“.

2. Ak máte nižšie uvedené zdravotné ťažkosti, no zatiaľ ste nemali možnosť absolvovať odborné vyšetrenie, je potrebné pred podaním infúznej liečby absolvovať vyšetrenie našim všeobecným lekárom a následne Vám bude doporučená infúzna terapia. V objednávkovom formulári vyberte možnosť „nemám odporučenie špecialistu“. Vyšetrenie lekárom je spoplatnené sumou 20 EUR.
Služby Infúznej terapie
Vitamín C – infúzna liečba
Pohybový aparát – infúzna liečba
Závratové stavy - infúzna liečba
Stavy vyhorenia - infúzna liečba
Objednávkový formulár
Odosielam požiadavku