Podávanie infúzií pri rôznych zdravotných ťažkostiach.

Podávanie infúzií ambulantnou formou je efektívnym a pohodlným spôsobom liečby u indikovaných ochorení. Pre mnohých pacientov je vhodnejšou a prijateľnejšou alternatívou ako podávanie infúzií formou hospitalizácie v nemocnici.

Počet infúzií závisí od indikácie lekárom – zvyčajne 2 až 10. Podáva sa jedna infúzia denne. Dĺžka podania infúzie je cca 50 min.

Ako na to?

1. Ak Vám Váš odborný lekár odporučil infúznu liečbu a máte k dispozícii lekársku správu s indikovanými infúziami, prineste ju. V tomto prípade nie je už potrebné absolvovať vyšetrenie u nás a priamo sa objednajte cez Objednávkový formulár na podanie infúznej liečby a vyberte možnosť „mám odporučenie špecialistu“.

2. Ak máte nižšie uvedené zdravotné ťažkosti a zatiaľ ste nemali možnosť absolvovať odborné vyšetrenie, je potrebné pred podaním infúznej liečby absolvovať krátke vyšetrenie našim všeobecným lekárom - zadarmo a následne Vám bude doporučená infúzna terapia. V objednávkovom formulári vyberte možnosť „nemám odporučenie špecialistu“.
Služby Infúznej terapie
Vitamín C – infúzna liečba
Pohybový aparát – infúzna liečba
Závratové stavy - infúzna liečba
Stavy vyhorenia - infúzna liečba
Objednávkový formulár
Odosielam požiadavku