Objednajte sa ONLINE

Workshop „Systemické konštelácie zamerané na zdravotné symptómy“ 

Zážitkový workshop, v ktorom upriamime pozornosť na ZDRAVIE ako našu prirodzenosť.

Pozrieme sa na seba ako na bytosť skladajúcu sa ,nie len z jednotlivých častí a orgánov ale aj z psychična a sociálnych vzťahov. Upriamime pozornosť na správne miesto každej jednej našej časti v našom tele i mimo neho.

Porozumieť príčine symptómu môže znamenať nápravu, harmonizáciu a inú zmenu, ktorú pre svoj zdravý život práve potrebujeme.

Pozrieme sa na zdravotný či psychický symptóm ako na nositeľa nositeľ určitej informácie. Ak vieme čo „nesie“ symptóm, ľahšie sa nám prijme a môžeme pre seba urobiť potrebnú zmenu. Takú akú si naše telo, či vzťahy práve vyžadujú. 

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Kedy: 24.08. o 16:00 až 20:30

Kde: Poliklinika MEDANTE, GBC V, Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

Cena: 80,- EUR

S kým: 

Helena Bednářik Ballová - Facilitátor, lektor systemického prístupu a konštelácií

Viola Texier - Kouč a facilitátor systemického prístupu a konštelácií

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023