Objednajte sa ONLINE

Pridajte sa k nám a poďme spoločne zmeniť kultúru v Slovenskom zdravotníctve!


MEDANTE Clinic, s.r.o. má jediného konateľa Ing. Michala Andrejca, ktorý je zároveň jediným majiteľom spoločnosti.

Nie sme začínajúci startup s presvedčením a plánmi. Naša vízia, misia a koncept sú jasne čitateľné a praxou overené. MEDANTE je priekopník v prepojení západnej evidence based medicíny s celostnými modalitami na Slovensku. Už dnes posúvame slovenské zdravotníctvo tým, ako pracujeme s pacientom, s jeho emočným, mentálnym a fyzickým zdravím, odborne vzájomnou spoluprácou našich špecialistov a pohodlne pre pacienta pod jednou strechou.Hľadáme investorov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a zapálenie a pomôžu MEDANTE v prvej veľkej prevádzke preklenúť obdobie jedného až dvoch rokov. 11/2022 náklady skokovo narástli zatiaľ, čo kontinuálnym naberaním nových pacientov, rastú mesačné výnosy postupne.

Stručne prečo investovať do MEDANTE a zdravotníctva
 • MEDANTE ako jediná moderná poliklinika na Slovensku má unikátnu konkurenčnú výhodu svojím celostným prístupom ku zdraviu.
 • MEDANTE má 11 ročnú históriu, stabilné vedenie s viac ako 20 ročnými skúsenosťami zo sektora zdravotníctva a motivovaný hodnotovo vyzretý zdravotnícky personál.
 • MEDANTE rastie: výnosy roku 2020 na úrovni necelých 415 tisíc EUR (pôvodná malá prevádzka), rok 2022 – 863.520 EUR (1,5 mesiaca novej veľkej prevádzky), výnosy 08/2023 vo výške 1,6 mil. EUR. Aktuálny rok predpokladáme uzatvárať na úrovni 2,5 mil. EUR výnosov, rok 2024 – 4,4 mil. EUR a rok 2025 – 7,5 mil. EUR.
 • Pacientsku kapitačnú bázu máme aktuálne (09/2023) naplnenú na necelú 1/3, teda kapacity na rast sú reálne.
 • Zdravotníctvo na Slovensku čaká nevyhnutná transformácia. Ambulantný sektor nie je možné dlhodobo udržiavať funkčný kvalitne, ako požadované pacientom, bez priamej finančnej úhrady pacienta. Zdroje verejného zdravotného poistenia nie sú dostatočné.
 • Podľa posledných NCZI štatistík z roku 2021 je verejné zdravotné poistenie zodpovedné za 80% príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V MEDANTE je toto číslo na úrovni 20% a zvyšok tvorí priama úhrada pacienta.
 • Prekážky vstupu na trh sú pomerne veľké – veľká kapitálová i personálna náročnosť, prísne regulovaný trh s náročnou legislatívou a byrokratickým zaťažením.
 • Cyklickosť v priebehu roka je minimálna. Pri zachovaní rovnakej úrovne poskytovaných služieb, pacient nie je motivovaný k fluktuácii.
 • Dopyt – záujem pacientov, výrazne prevyšuje ponuku – počet a kvalita existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

4 druhy investičnej príležitosti pre finančného investora:

 • Investícia v sume min. 5.000 EUR a 6-mesačnou viazanosťou so zmluvne garantovaným výnosom 7% p.a.
 • Investícia v sume min. 30.000 EUR a 1-ročnou viazanosťou so zmluvne garantovaným výnosom 8% p.a. a kompletnými zdravotnými službami polikliniky so špeciálnymi zľavami.
 • Investícia v sume min. 100.000 EUR s 2-ročnou viazanosťou so zmluvne garantovaným výnosom 9% p.a. a kompletnými zdravotnými službami polikliniky so špeciálnymi zľavami a v prémiovom režime s prideleným zákazníckym concierge servisom.
 • Investícia v sume min. 200.000 EUR s 3-ročnou viazanosťou so zmluvne garantovaným výnosom 11% p.a. a kompletnými zdravotnými službami polikliniky so špeciálnymi zľavami a v prémiovom režime s prideleným zákazníckym concierge servisom; zaručené zmluvnou opciou na podiel v spoločnosti.

Unikátna ponuka pre potenciálneho partnera MEDANTEOtvárame unikátnu príležitosť pre investíciu 750.000 EUR spojenú s predajom 10% podielu v spoločnosti. Ponuka platí do 31.10.2023.

Pokiaľ Vás naša investičná ponuka zaujala, neváhajte sa na nás obrátiť: andrejco@medante.sk alebo https://www.linkedin.com/in/michalandrejco/

Radi Vám jednotlivé varianty predstavíme a do detailu odprezentujeme na osobnom stretnutí.

Poliklinika MEDANTE a jej vízia

MEDANTE je moderná poliklinika s celostným prístupom ku zdraviu. Pre pacientov sme aktuálne otvorení v Bratislave. Na trhu pôsobíme od roku 2013. Dnes sa svojou veľkosťou a komplexnosťou zdravotných služieb pre dospelých i detských pacientov radíme medzi veľké polikliniky.

V novembri 2022 sme sa z pôvodnej prevádzky presťahovali do novo otvoreného biznis centra GBC5 na Galvaniho ulici 19. Z pôvodných 4 ambulancií a 3 terapeutických miestností na ploche 350 m2 a necelých 30 kolegov, sme sa rozrástli na 35 ambulancií na ploche 2.500 m2. Aktuálne v tíme pôsobí viac ako 70 zdravotníkov a celkovo sme narástli na 90-členný kolektív.

Staráme sa o zdravie dospelým i detským pacientom. Zmluvne spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ponuka ambulancií a konkrétna zazmluvnenosť ZP je k dispozícii tu: https://www.medante.sk/ambulancie/

V MEDANTE spoločne meníme kultúru v Slovenskom zdravotníctve.

Naša filozofia stojí na 5 pilieroch: profesionalita, ľudskosť, tímová spolupráca, celostný prístup a udržateľné zdravie. Sme tím ľudí, ktorých spája presvedčenie, že zdravotná starostlivosť sa dá robiť s úctou, rešpektom a empatiou voči pacientovi aj voči sebe navzájom.

Klientov sprevádzame v každej fáze ochorenia na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni. Ku každému pristupujeme ako k individualite, rešpektujúc jeho osobnosť a vnímanie sveta. 

Žiaden iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti našej veľkosti na Slovensku nemá celostný prístup ku zdraviu. MEDANTE je unikát. Naša misia. Náš príbeh. Naše hodnoty. Naše know-how v celostných modalitách.

Samozrejmosťou je najmodernejšie prístrojové a priestorové vybavenie, aké by ste očakávali od pokrokovej polikliniky 21. storočia vo vyspelých krajinách.

Dnes sa staráme o zdravie 3.000 detským i dospelým pacientom a toto číslo kontinuálne rastie (aktuálne zazmluvňujeme 50 pacientov týždenne). V počte kmeňových pacientov sme približne v tretine celkového targetu. Predpokladáme, že ak chceme udržať kvalitu našich služieb, najviac do 2 rokov prestaneme poskytovať služby novým pacientom a budeme sa starať len o vlastných kapitovaných. Dôvod je jednoduchý, našim primárnym cieľom je neustále poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez kompromisov.

Preto už dnes sú započaté práce na druhej pobočke v Bratislave v projekte Palma, pričom plánované otvorenie je rok 2027.

Naša misia nie je len o pacientoch v Bratislave. Ďalšia pobočka MEDANTE sa otvára v novembri 2024 v Banskej Bystrici a ďalšie slovenské mestá pribudnú postupne.

Vízia je MEDANTE sieť moderných polikliník na Slovensku a v ČR.

Náš tím

MEDANTE je miesto, kde lekári špecialisti spolupracujú jednak navzájom a zároveň so svojimi kolegami terapeutmi.

Zdravie pacienta je ústrednou témou a záleží len na pacientovi, či má záujem svoj napr. neurologický, tráviaci, ortopedický, či dentálny problém riešiť len s daným špecialistom alebo je pripravený vyhrnúť rukávy a spoločne s doplnkovými mentálnymi a emočnými terapiami, raz a navždy odstrániť koreň svojho zdravotného problému.

Na základe výborných výsledkov, aktuálne pracujeme na podpornom onkologickom programe, ktorý predstavíme v októbri 2023.

Úlohou každého člena tímu je citlivo vnímať, čo pacient chce, aké ma očakávanie, aké sú jeho skúsenosti so systémom zdravotníctva. Kde sa pacient nachádza na pomyselnej ceste vo svojom živote, ako má alebo nemá otvorenú myseľ celostnému prístupu. A podľa toho s pacientom komunikovať a nastaviť liečbu.

Za MEDANTE stojí náš zakladateľ Michal Andrejco a jeho osobný príbeh. Nemenej dôležitými ľuďmi v tíme sú výkonná riaditeľka Stanka Rubická a hlavná lekárka polikliniky, aktívna všeobecná lekárka Zuzana Pitoňáková.

Ing. Stanislava Láska - Rubická, MBA, SAKHom. má rozsiahle skúsenosti z korporátneho manažmentu. V MEDANTE pôsobí od roku 2017 nielen ako riaditeľka, no zároveň je do dnešného dňa praktizujúcim akreditovaným terapeutom homeopatie. Spoločne s hlavnou lekárkou je spoluzodpovedná za koncept, ktorý MEDANTE dnes úspešne ponúka pacientom.

MUDr. Mgr. Zuzana Pitoňáková je lekárskou priekopníčkou celostného prístupu a humanizácie medicíny na Slovensku. Denne sa venuje starostlivosti o pacientov, vedeniu lekárskeho tímu v MEDANTE a pravidelne prednáša na témy celostného prístupu ku zdraviu na rôznych podujatiach v SR.

Kto je Michal Andrejco?

Osobné zdieľanie jednoducho od srdca majiteľa a CEO polikliniky MEDANTEVolám sa Michal Andrejco, milujem osobnostný rozvoj a tému ľudského zdravia a šťastia. Som workoholik, ktorý nepotrebuje veľa spánku. Najmä ak sa pravidelne stišujem v meditácii a aktívne športujem (fitness, beh, snowboarding). Milujem tráviť čas v rodinnom kruhu, predovšetkým so svojimi 3 deťmi a priateľmi.

Moja cesta v podnikaní

V roku 1991 založil otec obchodnú spoločnosť (s.r.o.), jednu z prvých po prechode z centrálnej plánovanej na trhovú ekonomiku. Mal som vtedy 10 rokov a ešte netušil, že toto zásadným spôsobom ovplyvní celý môj život. V roku 2003 po ukončení Ekonomickej Univerzity v Bratislave som oficiálne začal vypomáhať s rodinným podnikaním v sektore zdravotníctva. Do roku 2012 som si prešiel extrémne intenzívnou fázou kariérneho rastu, od programátora, obchodného zástupcu po predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti a spolumajiteľa niekoľkých obchodných spoločností. 7-8 mesiacov v roku som bol na cestách po všetkých kontinentoch a žil svoj veľký sen: „lietať, rozprávať v cudzích jazykoch (hovorím anglicky, nemecky a rusky) a byť pri tom aktívny manažér v medzinárodnom obchode“.

V tom čase sme obchodovali so špecializovanými medicínskymi produktami v intervenčnej kardiológii, neurológii, neurochirurgii, rehabilitácii a ortopédii (žiadne liečivá). Distribučne sme pôsobili na 23 stredo- a východoeurópskych trhoch. V portfóliu boli i patentované produkty, ktoré v tom čase nemali celosvetovo žiadnu konkurenciu.

Podarilo sa nám zarobiť krásne peniaze. V roku 2009 sa naša ruská biznis partnerka rozhodla, že chce bohatnúť ďalej bez svojich pôvodných slovenských partnerov. V Rusku, kde sme vtedy robili 80% celkového obratu, sme bez domicilu a s patričnou naivitou, „zahučali“. Jednoducho a pravdivo. Prišli sme o 3,5 mil. EUR, čo malo za následok dominový efekt, ktorý zásadným spôsobom zasiahol i naše slovenské subjekty.

A moje zdravie.

Mal som 28 rokov, peniaze a skúsenosti v oblasti a z krajín, ktoré v tom čase a v mojom veku nemal na Slovensku asi nikto iný. Veľký dar. No nepoznal som vlastný hodnotový systém. Môj fókus bol na „mať“ a nie „dávať“.

Ako život pritvrdil, nespracované témy a nepriznané emócie sa začali somatizovať do zdravotných problémov.

Moje zdravotné problémy mali primárne tráviaci charakter. Schudol som 30 kíl (z 90 na 60) v priebehu 4 mesiacov, bol som slabý, anemický, s množstvom potravinových alergií, trpel som nespavosťou, poruchou sústredenia, panickými atakmi, astmou, funkčnou poruchou žlčníka, chronicky zapálenou výstelkou žalúdka a tenkého čreva a keďže mi histológia potvrdila Helicobactera Pylori, prechádzal som si postupne opakujúcimi, rok trvajúcimi, pokusmi o jeho eradikáciu.  

Ak preskočím 2 najťažšie roky môjho života, v závere nekonečného pátrania výhradne na poli klasickej modernej evidence based medicíny (EBM), som skončil na antidepresívach. „Miško, bude to v hlave, nádor to nie je, ani skleróza multiplex“, zhodlo sa moje kompletné okolie a ja som od vyčerpania na malý moment rezignoval.

Prečo zdieľam až takto do detailu? Možno povedomý príbeh, poviete si. V bledo modrej verzii sme mnohí zažili podobný, možno totožný. Ak nie, celkom isto každý z nás pozná niekoho vo svojom okolí s principiálne rovnakou story.

Po rokoch smerovania nadol, človek narazí na dno. Ak má šťastie ako ja, odrazí sa a to ešte len skutočný život môže začať! Ako veľký skeptik poznajúci iba vody modernej medicíny, som sa po rokoch úmorného snaženia, prirodzene otvoril veľkému počtu alternatívnych liečebných postupov. Prišli roky tvrdého experimentovania s telom. Prestal som posudzovať. Nadobro som zanevrel na sebaľútosť. Skončil hnev na lekárov, na systém, na život.

Pochopil som trojuholník: telo – myseľ – emócie. V emóciách je koreň. S mysľou sa dá prekrásne pracovať. A telo je jediné, čo neklame, len je potrebné naučiť sa ho počúvať a porozumieť mu.

Vyzdravel som. Absolútne. Moje telo prestalo reagovať na glyadín, rozumej zo striktnej 11 rokov dlhej bezlepkovej diéty, som si opäť mohol vychutnávať milované pivo. Kompletné trávenie, astma, alergie sa upratali. Chlapec, ktorý bol od svojho 6 roku života na antihistaminikách a lokálnych kortikoidových sprejoch na astmu (2x denne ráno, večer) a následne od 21 roku života poctivý celiatik, je k dnešnému dňu (09/2023) kompletne bez akýchkoľvek liekov, diét a tiež častých infekcií horných a dolných dýchacích ciest (niekoľkokrát do roka), ktoré boli tak bežnou až danou súčasťou prvých 30 rokov môjho života.

Malé Medante, od 1.6.2013

Naplnený vďačnosťou a na môj vtedajší vek i obrovskými skúsenosťami, som v roku 2013 otvoril dvere maličkej kliniky a začal som „dávať“ späť. Ovplyvnený celostnými metódami primárne zameranými na prácu s emóciami a mentálnymi nastaveniami človeka, bola prvotná ponuka Medante zameraná na doplnkové psychoterapie, komplexný systém tradičnej čínskej medicíny a rozsiahlu naturopatiu. Doplnené o komplexnú rehabilitáciu a fyzioterapiu pre pacientov, ktorí riešili svoje bolestivé stavy, kde ostatné terapie kliniky, nemali želaný účinok.

Po 7 rokoch financovania stratového Medante, som v roku 2018 konečne uchopil koncept a začal sa písať príbeh polikliniky, ktorú máte možnosť zažívať dnes, zatiaľ iba v Bratislave. Otvorili sme prvé ambulancie modernej medicíny (ambulancia praktického lekára, stomatologická, ortopedická, FBLR – rehabilitačná a urologická ambulancia) a pacienti sa začali hrnúť.

Na konci 2019, po necelých 2 rokoch aktuálneho konceptu, som vedel, že domček strýčka Toma vo Vrakuni, je nám tesný. Začal som pracovať na veľkom MEDANTE. Skutočnej evidence based poliklinike so zmluvami so zdravotnými poisťovňami, s ľudským prístupom (naša hodnota č. 1), s časom na pacienta, s profesionálnym zdravotníckym personálom, špičkovým prístrojovým a priestorovým vybavením a ponukou celostných doplnkových modalít pre všetkých z nás, ktorí chápu, že zodpovednosť za vlastné zdravie, máme len a len vo vlastných rukách.

Áno, presne v tom období, kedy sme všetci žili COVID-om.

Veľké MEDANTE, od 1.11.2022

Po ďalších takmer 3 rokoch, zatiaľ, čo sme kontinuálne rástli v malom Medante, sme 1.11.2022 otvorili nové, veľké MEDANTE. V prvotriednej novo postavenej budove GBC5, kde majitelia nespravili žiaden kompromis s kvalitou, funkčnosťou a estetikou zároveň.

V priebehu jedného roka sme raketovo narástli. Dnes meníme kultúru v Slovenskom zdravotníctve na perfektnej adrese v Bratislave s kráľovskou dostupnosťou a hojnosťou parkovacích miest pre klientov priamo pred poliklinikou (a veľkom podzemnom parkovisku pre vlastný tím).

Po 11 rokoch, kedy si aj vďaka MEDANTE ľudia na Slovensku nemýlia čeľustnú s celostnou medicínou (pravdivý príbeh), sme síce len na začiatku našej misie, no stojíme pevne nohami na zemi a našim každodenným prístupom dokazujeme, že ukážková individualizovaná medicína 21. storočia zameraná na celého človeka, sa dá robiť aj na Slovensku.

Príďte sa presvedčiť osobne!

Podcast 09/2023

41: Michal Andrejco (Medante): Nastaviť si hodnotový svet je pre udržateľné podnikanie kľúčové

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023