Koučing (Coaching) je špecifický spôsob dialógu, ktorým sa dajú ovplyvniť alebo zmeniť vnútorné bariéry obmedzujúce ktorúkoľvek oblasť života.

Life koučing je výborným nástrojom pri aktívnom riešení problémov, zvládaní záťažových situácií, robení rozhodnutí, vyjasňovaní zmysluplnosti, objavovaní potenciálu, vytyčovaní cieľov a vizualizovaní túžob.

Koučing vám pomôže k sebauvedomeniu a objavovaniu toľkých kúskov svojej skladačky, aby ste si mohli vytvoriť celistvejší obraz. Následne pomáha cielene nadobúdať tie dieliky, ktoré najväčšmi potrebujete. Kouč (Coach) vám pomôže s rozšírením vnímania, pozornosti a sústredenia, aby ste dokázali vidieť súvislosti medzi svojimi myšlienkami a správaním. Dosiahnuť súlad medzi myslením, cítením a konaním vytvára tie najlepšie predpoklady pre úspech.

Koučing dokáže eliminovať:

  • Strach z neúspechu
  • Nedôveru v seba samých
  • Negatívne a reaktívne myšlienky
  • Neproduktívne návyky a schémy správania sa

 Koučovanie pozitívne vplýva na:

  • Sebarozvoj a sebazokonaľovanie
  • Schopnosť učiť sa nové veci
  • Tvorivé myslenie a motiváciu
  • Vzostup flexibility a adaptability voči zmenám
Medante odborníci

Náš tím odborníkov zdieľa presvedčenie, že medicína sa dá robiť profesionálne a zároveň ľudsky – s úctou, rešpektom a empatiou k pacientovi.

Cenník

Životný a vzťahový koučing
Samoplatca
Životný a vzťahový koučing
Prvá konzultácia je do 90 minút, následné do 60 min.
90,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023