Ponuka koučingu:
  • Individuálne: koučing, mentálny tréning a supervízia
  • V páre: partnerský koučing, mediácia, poradenstvo pri psychohygienickom rozvode
  • S celou rodinou: vzťahový koučing a mediácia

Koučovanie je

špecifický spôsob a štýl komunikácie, ktorým sa dajú ovplyvniť alebo zmeniť vnútorné bariéry obmedzujúce ktorúkoľvek oblasť života. Je výborným nástrojom pri aktívnom riešení problémov, zvládaní záťažových situácií, robení rozhodnutí, vyjasňovaní zmysluplnosti, objavovaní potenciálu, vylaďovaní postojov, vytyčovaní cieľov a vizualizovaní túžob…

Supervízia je určená profesionálom pracujúcim s ľuďmi

a pomáha im budovať, zlepšovať, rozširovať a posilňovať vedomosti a zručnosti.

Slúži na objavovanie a prehĺbenie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií podporujúcich rozvoj praxe profesionála.

Je osvedčeným nástrojom na transformáciu, učenie, rozvoj a rast supervidovaného.

Supervízia je potrebná na ochranu profesie, etiky a klienta.

K zostaveniu mentálneho tréningu

ma priviedli otázky klientov a účastníkov mojich vzdelávacích formátov. Najčastejšie pýtanie sa má podobný kontext – je o hľadaní radosti, spokojnosti, šťastia a zmyslu v pracovnom i osobnom živote. Hoci bude cesta každého človeka jedinečná, na niektoré nástrahy sa dá dobre pripraviť a reagovať s odstupom a nadhľadom. Mojím zámerom je, aby mali ľudia prístup k zdrojom a možnostiam, ako so cťou, hrdosťou a rešpektom voči sebe čeliť každodenným výzvam.
Medante odborníci
Mgr. Janette ŠimkováŽivotná a vzťahová koučka
Cenník: Životný a vzťahový koučing
Životný a vzťahový koučing
Prvá konzultácia je do 90 minút, následné do 60 min.
-90 €
Objednať
Objednávkový formulár
Odosielam požiadavku