Cesta k vútornej slobode – zmeň seba a zmeníš svoj život

ThetaHealing® je meditačná technika 21. storočia určená na zmenu a skvalitnenie osobného, partnerského, profesionálneho, emocionálneho, spirituálneho aj fyzického zdravia.

Pomocou práce s rôznymi technikami, najmä však techniky práce s presvedčeniami, ktoré sú uložené v podvedomí našej mysle, je možné nájsť a uvoľniť skryté negatívne programy, vzorce správania či automatické podvedomé reakcie a nahradiť ich novými, pozitívnymi.

Technika ThetaHealing® sa využíva na odhalenie už nefunkčných, nepotrebných, negatívnych presvedčení, ktoré nám blokujú dosiahnuť svoj plný potenciál.

Nenahrádza klasickú medicínu, ale funguje ako jej doplňujúca súčasť.

Ciele terapie: 

 • Uzdravenie na fyzickej, mentálnej a emočnej úrovni
 • Zlepšenie kvality života a odomknutie plného potenciálu človeka
 • Zvyšuje vnímanie vrodenej intuície človeka

Komu je určená?

Každému, kto má záujem a zámer pozitívnej zmeny v živote a je pripravený túto zmenu prijať a ktorý:

 • sa túži zbaviť strachov, fóbií, tráum a závislostí
 • chce zmeniť limitujúce presvedčenia a situácie v osobnostnom, vzťahovom (partnerskom), profesionálnom, emocionálnom a duchovnom živote
 • si praje uzdraviť svoje fyzické a psychické zdravie
 • chce uvoľniť pocity stresu, žiaľu, odporu, závisti, viny a pomsty a otvoriť sa bezpodmienečnej láske
 • túži rozpoznať svoju hodnotu a otvoriť sa seba-prijatiu a sebaláske
 • chce aktivovať svoj kreatívny potenciál

Ako sa na terapiu pripraviť

 • Ideálne je mať pripravenú tému, alebo oblasť, ktorú chcem riešiť. Prípadne, ak presne neviem, môžem si položiť otázku: „čo by som vo svojom živote zmenil, kebyže môžem?“
 • Byť hydratovaný, nakoľko sa počas terapie zvykne používať svalový test, aby ten bol jasný a výpovedný.

ThetaHealing® je technika, pomocou ktorej dokážeme jednoducho skvalitniť svoj súkromný, partnerský aj profesionálny život či podnikanie!

S čím vie pomôcť:

 • nájdenie životného entuziazmu
 • skvalitnenie osobného či partnerského života
 • skvalitnenie svojho profesionálneho života či podnikania
 • zistenie príčiny vlastných neúspechov
 • sú vo vašom živote nežiaduce situácie, ktoré sa neustále opakujú?
 • transformujte strach, fóbiu alebo zlosť či nenávisť na porozumenie a napredovanie
 • uviazli ste v traume minulých udalostí a neviete ako z nej von?
 • ste intuitívny človek, ktorý na seba podvedome preberá negativitu druhých?

Čo je ThetaHealing?

ThetaHealing® je meditačná technika, pomocou ktorej sa naučíte spájať so sebou, svojou esenciálnou podstatou a tvorivou energiou všetkého čo je.

ThetaHealing® môže využívať každý z nás bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie – nemá základy v žiadnom náboženstve.

ThetaHealing® je súbor nástrojov a techník, ktoré nás učia, ako využívať vlastnú prirodzenú intuíciu tým, že sa spojíme s bezpodmienečnou láskou Tvorivej Energie, ktorá je zdrojom transformačnej sily.

ThetaHealing® umožňuje jednoducho a rýchlo identifikovať a transformovať hlboké programy, emočné vzorce a obmedzujúce presvedčenia, ktoré sú uložené v mysli, tele a podvedomí, čím sa dosahuje zmena v kvalite a každodenné praktickej realite nášho života.

Hladina Theta (4-7 Hz) je názov, ktorý dali vedci mozgovej hladine, ktorú dosahujeme počas hlbokej meditácie. Je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na vonkajšie podnety. Dostávame sa do nej pri najhlbšom uvoľnení a pri spánku doprevádzanom snami.

Navodiť samovoľne hladinu Theta a zotrvať v nej môže byť náročné, ale nie nemožné. Vedomé navodenie mozgovej frekvencie v hladine Theta umožňuje vstúpiť do podvedomej časti mysle. V nej je možné vnímať, vidieť, počuť a pracovať s Tvorivou energiou všetkého čo je.

Theta hladina je stavom hlbokej meditácie, spánku, snívania, dosahujeme ho krátko pred spaním a v momentoch takmer pred prebudením. Dosahuje sa aj v hypnóze – avšak ThetaHealing® nie je hypnózou.

Prečo je Theta hladina dôležitá?

Pre telo, myseľ aj dušu je vedomé vstupovanie do hladiny Theta (hlbokej meditácie) veľmi výživné. Ponáranie sa do meditácie v hladine Theta pôsobí priaznivo na EQ, predstavivosť, podporuje kreativitu, harmonizuje obe hemisféry mozgu, skvalitňuje vyjadrovacie schopnosti a blahodárne pôsobí na fyzický aspekt zdravia.

ThetaHealing® meditácia automaticky prepne mozgovú frekvenciu do hladiny Theta. Práve v tejto hladine sme s neobyčajnou ľahkosťou schopní porozumieť všetkému, čo nám za plného vedomia nebolo úplne jasné, alebo vyriešiť problém, s ktorým si dlhodobo nevieme rady.

Ako vznikla metóda ThetaHealing?

ThetaHealing® vyvinula v 90-tých rokoch minulého storočia Vianna Stibal, ktorá sa vtedy zaoberala prírodným liečiteľstvom, terapeutickými masážami a intuitívnou diagnostikou. V roku 1995 Vianne, matke 3 detí, diagnostikovali rakovinu, ktorá sa rýchlo šírila a zasahovala jej pravú nohu. Vianna skúšala všetko – dostupné konvenčné aj alternatívne metódy liečby, ale bez úspechu.

V priebehu jednej z terapií, ktoré viedla, Vianna zistila, že môže nariadiť okamžité uzdravenie fyzického ochorenia klientky a byť svedkom tohto liečenia. Keď svoj ​​objav aplikovala na vlastnom rakovinovom ochorení, jej noha sa vrátila do normálnych rozmerov, opuchy spľasli a rakovina zmizla – okamžite! Od tej doby Vianna zdokonaľovala svoje znalosti a prax, a teraz po celom svete učí inštruktorov princípom ThetaHealing® tak, aby táto znalosť mohla byť zdieľaná a užívaná všetkými.

Vianna chcela vedieť, prečo jej technika funguje, a tak požiadala o pomoc lekára, ktorý napojil praktikantov ThetaHealing® a ich klientov na elektroencefalograf. Zistili, že sa mozog praktikantov automaticky prepína do hladiny Théta. Navyše, keď praktikant ThetaHealing® začal pracovať s klientom, frekvencia mozgových vĺn klienta tiež automaticky prešla do stavu Théta (bunková komunikácia). Okrem Vianniných vedeckých skúmaní sa v poslednej dobe objavuje stále viac a viac kníh potvrdzujúcich, že mozgové vlny Théta nám umožňujú prístup k podvedomiu i vyššej úrovni vedomia.

Vďaka tisícom klientov Vianna objavila nielen úžasný spôsob, ako sa napojiť na Tvorivú Energiu, ale aj to, že táto energia môže okamžite zmeniť presvedčenia a pocity, ktoré sú spojené s chorobou. Najzásadnejším objavom bolo zistenie, že techniku ​​je možné naučiť aj ostatných. Vianna, zakladateľka ThetaHealing®, naučila túto techniku ​​už tisíce ľudí. V súčasnosti školí lektorov techniky ThetaHealing® po celom svete, aby ju mohli odovzdávať ďalej (viac informácií na www.thetahealing.com).

Ako funguje ThetaHealing?

Všetko, čo sa v našom živote deje sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov „skrytých“ v našom podvedomí. Je to práve podvedomá časť mysle (tvorí 88%), ktorá tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Ak chcete zmeniť svoje životy, zmeňte svoje presvedčenia a názory, ktoré sú v podvedomí skryté.

Presvedčenia si v podvedomí držíme na troch rôznych úrovniach:

 • základná úroveň (súčasný život),
 • genetická úroveň (dedičná),
 • úroveň historická (úroveň “duše“ alebo kvantového poľa bez existencie časo-priestoru)

Presvedčenia základnej úrovne – väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia budú stále nevedome ovplyvňovať či zasahovať do nášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

Presvedčenia genetickej úrovne – sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 7 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 7 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si naša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. Medzi takéto presvedčenia patria zväčša tie, ktoré podčiarkujú určitý rodinný systém (problém) alebo za určitých podmienok tento problém vyvolajú.

Úroveň historická  – tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za „minulý život“ a iní sa domnievajú, že ide o „paralelné životy“. Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka na udusenie v inom živote môže vytvoriť klaustrofóbiu v tomto živote. ThetaHealing® technika môže tohto životnú fóbiu zmeniť tým, že naučí podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.

Medante odborníci

Náš tím odborníkov zdieľa presvedčenie, že medicína sa dá robiť profesionálne a zároveň ľudsky – s úctou, rešpektom a empatiou k pacientovi.

Cenník

ThetaHealing
Samoplatca
Ochutnávka terapie
20,00 €
ThetaHealing terapia
120,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023