Objednajte sa ONLINE
Voľné termíny

Ambulancia zazmluvnená poisťovňami: UNION, VŠZP.

Téma duševného zdravia sa stáva čoraz dôležitejšou a aktuálnejšou pre nás všetkých.

Každý piaty Slovák trpí úzkosťou alebo inou formou duševných problémov, ktoré výrazne limitujú vitalitu a kvalitu jeho života. Duševný wellbeing, ktorý bol roky tabuizovaný a stigmatizovaný, sa náležite dostáva do popredia verejného záujmu.

Budovanie duševného wellbeingu je misiou našej psychiatrickej ambulancie. Pomáhame našim pacientom žiť kvalitnejší život a cítiť sa v ňom istejšie a lepšie. Starostlivosť poskytujeme citlivo, rešpektujúco a diskrétne.

K pacientom pristupujeme individuálne a snažíme sa pochopiť nielen aktuálnu životnú situáciu, ale hľadať aj širšie súvislosti ovplyvňujúce aktuálne symptómy (traumy, vzťahy, sociálne a rodinné zázemie, náročnosť práce či telesné zdravie). Až na takomto základe v spolupráci s pacientom nastavujeme najvhodnejšiu liečbu.

Vyhýbame sa zbytočnej farmakoterapii a tam, kde je užitočná hľadáme spolu s pacientom najvhodnejší typ a pomer farmakoterapie a psychoterapie. Samozrejmosťou je spolupráca s psychoterapeutickou ambulanciou, ambulanciou všeobecného lekára a ambulanciami celostnej medicíny.

Špecializujeme sa na liečbu dospelých pacientov trpiacimi úzkosťami, fóbiami, panickou poruchou, vyhorením, rôznymi formami depresie, poruchami spánku, rozličnými psychotickými duševnými ochoreniami a psychosomatickými problémami (prevažne telesné problémy, kde sa napriek veľkej snahe nedarí určiť presné telesné ochorenie).

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Balíky nadštandardných služieb

Nadštandardné nemedicínske služby polikliniky MEDANTE, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Psychiatrická ambulancia
Pre poistencov
Balík nadštandardných služieb MEDANTE - psychiatrická ambulancia
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v ambulancii psychiatrie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
obsahuje 5 návštev v priebehu jedného roka
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
149,00 €
Medante Plus Psych
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v ambulancii psychiatrie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
1. návšteva do 90 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
90,00 €
Medante Psych
Balík nadštandardných a nemedicínskych služieb v ambulancii psychiatrie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
2. a nasledujúca návšteva do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €

Cenník

Psychiatrická ambulancia
Samoplatca
Komplexné vstupné vyšetrenie- do 90 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
90,00 €
Kontrolné vyšetrenie- do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter)- indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované /na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Vyšetrenie moču na ETG
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Lekárske vyšetrenie pre vodičov
preskúmanie a vydanie dokladu o zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
229,00 €
Vystavenie administratívnych potvrdení
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024