Téma duševného zdravia sa stáva čoraz dôležitejšou a aktuálnejšou pre nás všetkých.

Každý piaty Slovák trpí úzkosťou alebo inou formou duševných problémov, ktoré výrazne limitujú vitalitu a kvalitu jeho života. Duševný wellbeing, ktorý bol roky tabuizovaný a stigmatizovaný, sa náležite dostáva do popredia verejného záujmu.

Budovanie duševného wellbeingu je misiou našej psychiatrickej ambulancie. Pomáhame našim pacientom žiť kvalitnejší život a cítiť sa v ňom istejšie a lepšie. Starostlivosť poskytujeme citlivo, rešpektujúco a diskrétne.

K pacientom pristupujeme individuálne a snažíme sa pochopiť nielen aktuálnu životnú situáciu, ale hľadať aj širšie súvislosti ovplyvňujúce aktuálne symptómy (traumy, vzťahy, sociálne a rodinné zázemie, náročnosť práce či telesné zdravie). Až na takomto základe v spolupráci s pacientom nastavujeme najvhodnejšiu liečbu.

Vyhýbame sa zbytočnej farmakoterapii a tam, kde je užitočná hľadáme spolu s pacientom najvhodnejší typ a pomer farmakoterapie a psychoterapie. Samozrejmosťou je spolupráca s psychoterapeutickou ambulanciou, ambulanciou všeobecného lekára a ambulanciami celostnej medicíny.

Špecializujeme sa na liečbu dospelých pacientov trpiacimi úzkosťami, fóbiami, panickou poruchou, vyhorením, rôznymi formami depresie, závislosťami, poruchami spánku, problémami v sexualite, rozličnými psychotickými duševnými ochoreniami a psychosomatickými problémami (prevažne telesné problémy, kde sa napriek veľkej snahe nedarí určiť presné telesné ochorenie).

Medante odborníci

Náš tím odborníkov zdieľa presvedčenie, že medicína sa dá robiť profesionálne a zároveň ľudsky – s úctou, rešpektom a empatiou k pacientovi.

Cenník

Psychiatrická ambulancia
Samoplatca
Komplexné vstupné vyšetrenie- do 90 minút
90,00 €
Kontrolné vyšetrenie- do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter)- indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Podanie očkovania/injekcie - neindikované /na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023