Hlavným rozdielom medzi internistom a všeobecným lekárom, je to, že všeobecný lekár poskytuje primárnu starostlivosť. To znamená, že je v priamom a častom kontakte so svojimi pacientmi, kladie veľký dôraz na prevenciu, edukáciu a ovláda širší rozsah postupov liečby vnútorných aj vonkajších orgánov na potrebnej praktickej úrovni.

Naopak, internista je lekár druhého kontaktu - to znamená, že zvyčajne prijme pacienta, ktorého k nemu odporučil všeobecný lekár. Internista je na ochorenia vnútorných orgánov špecializovanejší ako praktický lekár, a preto vám v prípade potreby môže poskytnúť hlbšiu starostlivosť.

Internisti sú kvalifikovaní na riešenie náročných diagnostických problémov a liečbu závažných chronických ochorení vrátane situácií, keď sa u vás súčasne vyskytuje niekoľko rôznych ochorení.
Medante odborníci

Náš tím odborníkov zdieľa presvedčenie, že medicína sa dá robiť profesionálne a zároveň ľudsky – s úctou, rešpektom a empatiou k pacientovi.

Cenník

Interná ambulancia
Samoplatca
Balík celostnej starostlivosti u Internistu
obsahuje 1x komplexné vstupné vyšetrenie do 60 minút, 2 kontrolné vyšetrenia a 1x celostnú podpornú terapiu podľa výberu.
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
189,00 €
Komplexné vstupné vyšetrenie do 60 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
Kontrolné vyšetrenie do 30 minút
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
EKG - s popisom - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
EKG - s popisom - na žiadosť iného lekára
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
20,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Podanie očkovania/ injekcie - indikované
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
5,00 €
Odber biologického materiálu (krv, výter) - neindikované/ na vlastnú žiadosť
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Podanie očkovania/injekcie - na vlastnú žiadosť / indikované iným lekárom
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
CRP Test
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
10,00 €
Predoperačné vyšetrenie - indikované (operácia hradená poisťovňou)
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
70,00 €
Predoperačné vyšetrenie - samoplatca
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
110,00 €
Predoperačné vyšetrenie - samoplatca
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
150,00 €
Interné "Second Opinion"
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €
Externé "Second Opinion"
* Tento výkon nie je možné objednať online. Objednať sa môžete prostredníctvom recepcie.
40,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu
02/ 20 302 303

e-mailom na
recepcia@medante.com

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© MEDANTE Clinic, s.r.o. 2023