Objednajte sa ONLINE
Voľné termíny
Detské životné mapy

Detská Životná mapa® 

Diagnostická metóda, ktorá rodičom poskytne veľmi kvalitný vhľad do aktuálnej situácie dieťaťa - pomocou kresby umožňuje pochopiť vnútorné prežívanie detí – vnímanie ich problémov, strachov, konfliktov a prianí, ktoré často deti nedokážu sami slovne vyjadriť. Je vhodná pre deti už od 3 rokov.

Aký je priebeh?

Tvorbe samotnej detskej životnej mapy predchádza hodinová konzultácia ideálne s obomi rodičmi, ktorá slúži na lepšie pochopenie rodinnej situácie a ujasnenie si celého postupu nasledujúcich konzultácií.

Na začiatku tvorby samotnej životnej mapy s dieťaťom si vysvetlíme najprv celý postup a po nadviazaní dôvery s dieťaťom rodičia odchádzajú.

Pri tvorbe svojej životnej mapy dieťa maľuje, pri tom sa rozpráva s terapeutom o svojom živote a je sprevádzané celým procesom. V priebehu tvorby mapy sa realizuje diagnostika s konkrétnymi výstupmi pre rodičov. Dĺžka tvorby mapy je približne 1,5 hodiny.

Po dokončení mapy si dohodneme termín na následnú konzultáciu s rodičmi, kedy si prejdeme hlavné závery z práce na mape, odporúčané výstupné kroky a tiež komunikačný typ dieťaťa. Následná konzultácia s rodičmi je v dĺžke 1 hodina. Vhodná je „pokračujúca spolupráca“ terapeuta s rodičmi bez dieťaťa pre podporu implementácii zistení „do života“ – ideálne 1x za mesiac. Nie je však nutnosťou. 

Metóda Detská životná mapa® je vhodná keď:

  • Máte problémy s hypersenzitivitou alebo hyperaktivitou vášho dieťaťa
  • Vaše dieťa má silné až ťažko zvládnuteľné emočné prejavy ako zlosť, strach, agresia, pasivita
  • Vnímate, že vaše dieťa niečo trápi, alebo je často choré a nedarí sa vám objaviť príčinu
  • Vaše dieťa zažíva konfliktné situácie v škôlke/škole
  • Vaše dieťa ťažko prežíva zmeny v rodine (rozvod, narodenie súrodenca)

Výhody Detskej životnej mapy
 
1. Metodika je jedinečná v tom, že je vhodná pre deti už od 3 rokov. Akonáhle je dieťa schopné komunikovať (súvisle hovoriť) a aspoň trochu kresliť, je možné s ním absolvovať túto metódu. 

2. Najvhodnejšia je pre deti v predškolskom veku. Je to z toho dôvodu, že obzvlášť v tomto veku je možné zistiť a najjednoduchšie korigovať vznikajúce skryté vzorce, podľa ktorých by sa dieťa vyvíjalo a chovalo v budúcnosti.

Je dôležité pochopiť, že určujúca nie je realita udalostí, ale to, ako dieťa na túto udalosť zareaguje a ako si ju samo vyloží. Táto reakcia prebieha predovšetkým vo vnútri dieťaťa a rodič ju teda ťažko postrehne. A je prirodzenosťou dieťaťa tohto veku, že túto situáciu nedokáže vykomunikovať ani so svojimi najbližšími. Veľkou výhodou metodiky Životných máp® je, že dokáže rozlíšiť udalosť a vnútorné vnímanie dieťaťa a navrhnúť potrebnú korekciu.

3. Detská životná mapa je teda veľmi cenná nielen pri riešení aktuálnych problémov, ale je významnou pomocou ako prevencia problémov a konfliktov budúcich.

4. Je zábavná a prináša rýchle výsledky.

Medante odborníci

V MEDANTE sa kombinujú odborné znalosti a skúsenosti, vysoké nasadenie, zmysel pre spoluprácu a vášeň pre medicínu ako poslanie, nie len ako prácu

Cenník

Detské Životné mapy
Samoplatca
Ochutnávka terapie do 30 minút
20,00 €
Úvodná konzultácia s oboma rodičmi
60 minút
70,00 €
Kresba mapy s dieťaťom (po úvodnej konzultácii s rodičmi)
90 minút
99,00 €
Záverečná konzultácia s oboma rodičmi po kresbe mapy s dieťaťom
60 minút
70,00 €
Pokračujúca konzultácia s rodičmi - koučing
60 minút
70,00 €

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Objednajte sa

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024