Emócie sú nám dané od prírody a vznikajú pri rôznych životných situáciách. Emócie sa viažu k nášmu prežívaniu a k tomu ako reagujeme na vonkajšie okolnosti. U každého sú iné v závislosti od povahy a typu človeka. Na naše emócie reaguje aj naše telo, zmení sa tep, dýchanie, začneme sa potiť... Silné negatívne či pozitívne emócie môžu ovplyvniť naše zdravie, aj celý náš život. Emócie ako také sa rozumom úplne ovládať nedajú, ale vieme s nimi pracovať.

Odborníci jednoznačne hovoria, že keď vás trápia negatívne emócie, pomenujme ich a vyslovme to nahlas. Pátrajme vo svojom vnútri a nahlas pomenujme, čo nám skutočne je. Vedomé rozpoznanie emócií znižuje ich vplyv na nás.

Terapia Cesta je metóda, ktorá pomôže odhaliť a popísať emócie, ktoré sme prežili v minulosti a zostali v nás ako negatívne spomienky, ale aj tie, ktoré aktuálne v živote prežívame. Cítiť sa môžeme rôzne: normálne, byť šťastný, smutný, nervózny, nahnevaný a podobne. Čo s tým, keď sa cítime unavený, nešťastný, deprimovaný? Potláčať emócie do vnútra je vopred prehraný boj. Emócie sa tým nestratia, nezmiznú, ba dokonca nás môžu ovládnuť na dlhší čas alebo zostať v nás do konca života. V prípade, že sa jedná o negatívne emócie, oberajú nás o sily, radosť zo života, zdravie.

Negatívne emócie nám okrem nepríjemných pocitov pomáhajú spoznávať aj samých seba, prostredníctvom nich dokážeme odhaliť naše slabé stránky a keď si to všetko uvedomíme, vieme s tým ďalej pracovať v náš prospech. Brandon Bays vytvorila terapiu Cesta, v ktorej sa presne identifikujú naše problémové situácie, naše zafixované vzorce správania a emócie, ktoré sa k nim viažu. Uvedomením si, precítením emócií a pochopením celej situácie, si klient následne sám vytvorí nový model prístupu z pohľadu slobody. Negatívne emócie z minulosti sa postupne uvoľňujú a miznú. Životný postoj a s ním súvisiace negatívne pocity, ktoré v minulosti spôsobili toľko bolesti, je nahradený novým uvedomením a prístupom. Človek sa zbavuje dlhoročného strachu, bolesti, napätia... cíti uvoľnenie, úľavu, vylepšenie vzťahov, lepší spánok, je pokojnejší, vyrovnanejší. Stovky tisíc ľudí po celom svete využilo túto metódu k návratu ku svojmu zdraviu, pokoju, radosti.
Autor: Ing. Renata Sýsová, Akreditovaný terapeut metódy CESTA
 

Terapia CESTA

Najefektívnejšia emocionálna terapia na svete. Psychoterapeutické sedenie priamo adresuje koreňové príčiny zdravotných ťažkostí.

Dozvedieť sa viac

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku