Objednajte sa ONLINE
Pozná to každá tehotná žena – pocit, kedy sa blíži termín pôrodu a ona je v silnom očakávaní toho, čo sa bude diať. Plynie týždeň za týždňom a vyvstáva otázka, kedy už nadíde deň D. Bude to počas tridsiateho ôsmeho týždňa? Či tridsiateho deviateho?

Prichádza štyridsiaty a ona nie a nie porodiť. Okrem konvenčnej liečby, ktorú ponúka súčasná západná medicína, sú k dispozícií ženám čakateľkám aj postupy a metódy liečby tradičnej čínskej medicíny. Platí však, že i tá si musí vykonať svoju vlastnú diagnostiku a určiť, na základe čoho dochádza k prenášaniu dieťatka.

V prípade prenášania, kedy sa “dieťaťu na svet nechce“, sa môže jednať o viacero príčin. Prakticky o prázdnotu čchi (qixu – čítaj čchisü) a krvi (xuexu – čítaj suesü), čo v reči západného človeka znamená, že došlo k poklesu energie a tiež je aj krv oslabená či už po energetickej stránke, alebo jej chýbajú jednotlivé zložky ako napríklad nízky obsah železa. K danému javu môže dôjsť následkom nevhodnej životosprávy, kedy sa tehotná musela starať o už staršie deti, prekonala v nedávnej dobe pôrod, či mala v práci mentálne alebo fyzické vypätie. Rovnako do podobného stavu môžu vyústiť aj patologické stavy, ktoré mala ešte pred tehotenstvom.

Druhou príčinou prenášania dieťaťa môže byť zhoršenie predošlého stavu a to konkrétne stagnácia čchi (ganyu – čítaj kanju) a stáza krvi (xueyu – čítaj sueju). Tu dochádza na podklade prázdnoty k spomaleniu toku a hromadeniu tekutých zložiek. Podobne, ako keď je koryto rieky vyschnuté a popadané konáre, vetvy a kamene nemôže slabý vodný prúd vyplaviť a hromadia sa v koryte rieky. Tým, že tvoria prekážky vode, pôsobia na vzniku stagnácie, zhromažďovania vody, ktorá sa mení z priezračne čírej na hnilobnú. V oboch prípadoch vie tradičná čínska medicína pomôcť ženám čakateľkám a pripraviť ich na pôrod. Najčastejšou metódou liečby je akupunktúra, ďalej aj moxa, akupresúra a tiež herbálna medicína (fytoterapia).

Ako môžete na sebe poznať, že sa jedná o niektorý zo spomenutých patologických mechanizmov?

Prázdnota čchi a krvi

V prípade prázdnoty čchi (qixu) a krvi (xuexu) býva žena unavená, len s námahou je schopná vykonávať bežné činnosti. Túži po spánku a pokiaľ sa k prázdnote čchi pridruží zadržiavanie a retencia tekutín, pociťuje v končatinách ťažobu a dochádza tiež ku tvorbe opuchov. Súčasťou stavu môže byť aj dušnosť a zvýšené denné potenie. Krčok maternice sa v danom prípade otvára len veľmi pomaly. Praktik TČM zaznamenáva typické zmeny na jazyku a pulze. Ak je vo výraznejšej prázdnote zložka krvi (nemusí vždy znamenať, že sa jedná o laboratórne potvrdenú chudokrvnosť), okrem spomínanej únavy sa pridružuje aj suchosť kože, slizníc a vlasov. Pleť získava bledožltý matný nádych. Môžu sa vyskytnúť aj poruchy spánku či väčšia zábudlivosť. Krčok maternice sa opäť dilatuje. Ak napokon bez liečby dochádza k pôrodu, ten je predĺžený, kontrakcie sú slabé alebo neprítomné. Krčok sa tiež dilatuje veľmi pomaly. Ženy sa cítia byť unavené, bývajú apatické, dýchavičné.

Stagnácia čchi a krvi

Okrem vyššej spomínanej únavy a vyčerpanosti sa v tomto prípade môžu vyskytovať pocity tlaku na hrudi alebo epigastriu (vyššia stredová časť brucha, ktorú zhora ohraničuje koniec hrudnej kosti a rebrá). Typickými znakmi môže byť aj nutkanie na vracanie, zvracanie a nervozita. U žien je v popredí veľký strach až des a napätie pred pôrodom. Krčok býva napätý a ani s kontrakciami sa nedilatuje. Ak dochádza k pôrodu, ten je opäť predĺžený, vyskytujú sa mnohé komplikácie a pôrod, pokiaľ bol vyvolávaný, môže častejšie vyústiť v nutnosť operatívneho zákroku, čiže v cisársky rez.

Tradičná čínska medicína vie výrazne pomôcť v predpôrodnej príprave, ideálna by bola plánovaná spolupráca s dulou či pôrodníkom.

Vo všeobecnosti platí, že 48 hodín po akupunktúre môže dôjsť k pôrodu, pokiaľ sa tak nestane, liečebná procedúra sa opakuje.

Pri ošetrení oceňujeme aj informácie, ktoré žena získava na prehliadke u gynekológa – pôrodníka, predovšetkým tie, ktoré sa vzťahujú ku stavu krčka maternice. Podľa WHO je akupunktúra veľmi vhodnou metódou v rámci predpôrodnej prípravy, znižuje aj riziko a incidenciu cisárskych rezov.

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
Tipy na vyhľadávanie:
© Poliklinika MEDANTE 2024