MUDr. Elena Lopes Rua

Pediater
Spoznáte ju podľa hravého a priameho prístupu k deťom aj k rodičom. Vždy ju zaujíma nielen s čím detský pacient prichádza, ale najmä prečo. 

"Deti sú nádejou našej planéty”, vravieval môj učiteľ, Profesor pediatrie na mojej pražskej alma mater. Vtedy tým myslel “majte zodpovedný prístup k pediatrii a k deťom”. Dnes to pre mňa znamená nevinnosť, bezstarostnosť, bezbrannosť, ale i množstvo možností. Je len na nás, ako sa k nim postavíme, ako sa budeme správať k svojím deťom a akú nádej pre túto planétu a pre nich vytvoríme. Som rada a poctená, že i ja môžem svojou troškou pomôcť planéte.

O mne

Moja filozofia

Som hrdou mamou dvoch prekrásnych princezien. Vďaka nim som pochopila mnoho okolností, ktoré lekár bežne neberie do úvahy. Deti nezaujímajú hodinky. Nechápu, prečo by mali jesť nejaké odporné lieky. Nezostanú v posteli len preto, že mama chce. Keď sú choré, nejedia a nepijú. Hnevajú sa. Častokrát nie je celkom jasné, prečo nespolupracujú. Niekedy len vymýšľajú, inokedy sa boja alebo ich niečo bolí.

Ak chceme pediatriu prispôsobiť deťom, musí byť hravá a kreatívna. Vedieť vyjednávať, niekde byť prísnejší, niekde zase upustiť od niektorých požiadaviek. Položiť si nielen otázku aké ťažkosti dieťa trápia, ale najmä prečo. A vždy hľadať najlepšie možnosti liečby pre konkrétneho detského pacienta.

Prax a vzdelanie

  • Pediatrická ambulancia v MEDANTE od roku 2022
  • Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB v Bratislave, Detské oddelenie, sekundárny lekár
  • NsP Dunajská Streda, a.s., Detské a Novorodenecké oddelenie 2018 -2019, sekundárny lekár
  • 2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave 2014 – 2016, sekundárny lekár
  • NsP Dunajská Streda, a.s., Detské a Novorodenecké oddelenie 2012 - 2014, sekundárny lekár
  • Univerza u Mariboru, Univerzitetni klinični center Maribor – Erazmus stáž 2008-2009
  • 1.lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2005 - 2011, Všeobecné lekárstvo

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

+421 911 656 522

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava