Moxovanie

Metóda tradičnej čínskej medicíny ktorá prehrieva akupunktúrne body palinovou cigaretou. Základ moxy tvorí bylina palina. Pri moxovaní sa využíva teplo, ktoré sa tvorí pomalým horením zmesi bylín. Moxovaním sa prehrievajú jednotlivé častí tela a energia z bylín vstupuje do akupunktúrnych dráh ktoré následne vyrovnáva a aktivizuje akupunktúrne body.
Objednať
Medante odborníci
MVDr. Rastislav MlčochTerapeut tradičnej čínskej medicíny
Cenník: Moxovanie
Vstupné diagnostické vyšetrenie TČM (1. vyšetrenie)
90 min.70 €
Objednať
Detské (vek do 10r.) vstupné diagnostické vyšetrenie TČM (1. vyšetrenie)
60 min.50 €
Objednať
Kontrolné vyšetrenie TČM
30 min.35 €
Objednať
Objednajte sa