MUDr. Kristína Madajová

Všeobecný lekár pre dospelých
Vníma zdravotné ťažkosti svojich pacientov z rôznych uhlov pohľadu a pomáha im nájsť skutočne komplexné riešenie.

Po ukončení štúdia na vysokej škole som zvažovala internú medicínu, napokon ma zlákala cesta všeobecného lekára, pretože podobne ako interná medicína vníma človeka ako celok a v súvislostiach.

O mne

Prax a vzdelanie

  • Ambulancia všeobecného lekára v MEDANTE od roku 2022
  • Ambulancia všeobecného lekára – Pusté Úľany a Abrahám (2019-2022)
  • Ambulancia všeobecného lekára – Zavar a Majcichov (2018-2019)
  • Fakultná nemocnica Trnava,  rezidentské štúdium (2014-2017)
  • Falck Healthcare, Peugeot Trnava, pracovná zdravotná služba, 2016-2017, víkendové služby
  • Atestácia zo všeobecného lekárstva (2017)
  • Oddelenie centrálneho príjmu, UNB, Bratislava, sekundárny lekár, 2015-2019, víkendové služby
  • Oddelenie anésteziológie a intenzívnej medicíny, UNB, Bratislava, sekundárny lekár (2008-2009)
  • Absolvent Lekárskej fakulty UK, Bratislava (2002-2008)
  • Stáž - Faculté de Médecine de Grenoble- Université Joseph Fourier, Grenoble, France (2006)

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Neváhajte kontaktovať našu recepciu

+421 911 656 522

e-mailom na

recepcia@medante.sk

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava