Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie

Požadované výsledky vyžadujú dôkladné vyšetrenie, diagnostiku a plánovanie. Čím viac informácií od Vás získame, nielen o situácii vo Vašich ústach, ale aj o vašom životnom štýle, všeobecnom zdravotnom stave, o Vašich predchádzajúcich skúsenostiach u zubára -o to lepšie vieme navrhnúť Vašu cestu k budúcemu výsledku a dentálnemu zdraviu.

Vypíšete u nás detailný dotazník. Následne dôkladným vyšetrením zubov, parodontu, slizníc dutiny ústnej, rozhovorom a pomocou zobrazovacích techník, stanovíme plán liečby. Základom je, že ku každému pacientovi pristupujeme individuálne a empaticky. Je Vám vyhradený dostatočný čas na rozobranie danej problematiky. Vždy budete oboznámení s cenovou kalkuláciou Vami zvoleného terapeutického postupu pred jeho samotným uskutočnením.
Objednať
Medante odborníci
MUDr. Andrea AndrejcováStomatológ
Beáta BernolákováZdravotná sestra
Cenník: Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie
ZP*
Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta s RTG
50 €30 €
Objednať
Vstupné komplexné vyšetrenie dieťata bez RTG
25 €15 €
Objednať
Prevetívna prehliadka: v prípade, že pacient dodržiava polročný recall
0 €0 €
Objednať
Prevetívna prehliadka: v prípade, že pacient nedodržiava polročný recall
15 €15 €
Objednať
Jednorázové ošetrenie pacienta
20 €20 €
Objednať
Cielené stomatologické vyšetrenie - pacient ososlaný od iného lekára
20 €15 €
Objednať
Stomatologická konzultácia
20 €20 €
Objednať
Vyžiadanie akútneho termínu
20 €20 €
Objednať
RTG snímka intra-orálna
10 €0 €
Objednať
Neodhlásenie termínu ošetrenia menej ako 24 hodín pre plánovanou návštevou
20 €20 €
Objednať
Ošetrenie pacienta so sťaženými podmienkami pre lekára
10 €10 €
Objednať

* ZP: Ceny platné pre poistencov, ktorí absolvovali v predchádzajúcom roku stomatologickú preventívnu prehliadku v zmluvnej ambulancii. Ambulancia je zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní.

Objednajte sa
Odosielam objednávku